Mine konsultationer

Oversigt over de besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl

​Mine konsultationer giver dig en oversigt over de besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

Gå til Mine konsultationer på sundhed.dk

Data i Mine konsultationer stammer fra Sygesikringsregisteret. Registeret indeholder de oplysninger, som behandlerne indberetter til regionerne. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Redaktør