Forløbskoordinatoren – koordinerer dit kræftforløb på tværs af afdelinger og hospitaler

En forløbskoordinator koordinerer især kræftforløb på tværs af afdelinger og hospitaler. Læs mere om muligheden for at få en forløbskoordinator her.

Det kan du bruge en forløbskoordinator til

Der findes ikke en opskrift på, hvad en forløbskoordinator skal. Derfor er der forskel på, hvordan forløbskoordinatorerne arbejder på de forskellige hospitaler. Men generelt koordinerer hun kræftforløb for afdelingens indlagte eller henviste patienter.

En forløbskoordinator kan være med til at sikre:

  • at du oplever sammenhæng i dit forløb, hvis du bliver undersøgt og behandlet på tværs af flere afdelinger
  • at du får udleveret en tidsplan over dine undersøgelser
  • at du får vejledning og information i forløbet og svar på dine spørgsmål
  • at du ved, hvem du kan kontakte i hele dit undersøgelses- og behandlingsforløb
  • at du får information om dine muligheder, hvis undersøgelses- eller behandlingsgarantien ikke kan overholdes

En forløbskoordinator er en sygeplejerske med særligt kendskab

En forløbskoordinator er typisk en sygeplejerske, der har en god indsigt i hvilke spørgsmål og bekymringer, der kan fylde, når du er ved at blive undersøgt eller behandlet for en sygdom. Forløbskoordinatorerne har også et tæt samarbejde med hospitalets andre afdelinger og andre hospitaler.

Hvem får tilbudt en forløbskoordinator?

Det kan det være en god idé, at du er i kontakt med en forløbskoordinator, hvis du fx:

  • har flere sygdomme
  • skal undersøges og behandles på flere afdelinger
  • har andre udfordringer, der kan have en betydning for dine aftaler på hospitalet

Er du i tvivl, så tal med personalet på den afdeling, der har henvist dig eller på den afdeling, hvor du undersøges eller behandles.

Hvem er din forløbskoordinator?

Det vil stå i dit indkaldelsesbrev, om du har mulighed for at benytte en forløbskoordinator. Der vil også stå, hvor du kan henvende dig. Herefter kan du eller din pårørende kontakte forløbskoordinatoren. Ellers kan du forhøre dig på den afdeling, hvor du er tilknyttet, om dine muligheder.

Patientansvarlig læge er også en mulighed

Har du en anden sygdom end kræft, men står med de samme behov for hjælp til at få koordineret dit undersøgelses- og behandlingsforløb kan en patientansvarlig læge være en mulighed. 

Læs mere om patientansvarlig læge

Find rette forløbskoordinator afhængig af din kræftform

Som patient i behandling for kræft på Rigshospitalet kan du søge hjælp og vejledning om dit forløb hos hospitalets forløbskoordinatorer. 

Klinik for Blodsygdomme: Forløbskoordinatorer og sygeplejersker Lotte Vittinghus Stokbro, Signe Laurén og Lise Sorvad Rydik: telefon 3545 4916 kl. 8.00 - 15.00 (man-fre)​


Brystkirurgisk Sektion: Koordinerende sekretær Lizette Dalsgaard: telefon 3545 2311 (man-fre) eller 3545 4319 kl. 8.00-15.00 (man-fre)

Onkologisk Klinik: Tværgående forløbskoordinator og sygeplejerske i Onkologisk Klinik Emilie Middelhede: telefon 35 45 04 56 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)


Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme og Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi: Forløbskoordinator og sygeplejerske Lykke Bernskov: telefon 3545 2920 kl. 8.00 -14.00 (man-fre)

Onkologisk Klinik: Tværgående forløbskoordinator og sygeplejerske Anne Bjerrum: telefon 3545 0674 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)


Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik: Forløbskoordinatorer og sygeplejersker Julie Katholm og Marianne Calberg: telefon 3545 8433 kl. 8.00 - 15.00 (man-fre)

Onkologisk Klinik: Tværgående forløbskoordinator og sygeplejerske Pauline Thomsen: telefon 3545 0517 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)


Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Tumorsektionen: Sekretær Lise Lykner: telefon 3545 2365 kl. 8.00 - 15.00 (man-tors), fre kl. 8.00 - 14.00 (fre)​Gynækologisk Afdeling: Patientkoordinator og sygeplejerske Dorthe Schmidt, Camilla Vilhelmsen og Lissen Ingvartsen: telefon 3545 0409 kl. 9.00 - 14.00 (man-fre)

Onkologisk klinik: Tværgående forløbskoordinator og sygeplejerske Anne Bjerrum: telefon 3545 0674 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)Lungekirurgisk Klinik: Forløbskoordinator og social- og sundhedsassistent Jeanet Andersen: 3545 2384 kl. 9.00 - 14.00 (man-fre)

Onkologisk Klinik: Forløbskoordinator og sygeplejerske Pauline Thomsen: telefon 3545 0517 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)Kræft i spiserør, mavesæk og mavemund, bugspytkirtlen, galdegange, lever, tyk- og endetarm samt tarmkræft metastaser

Mave-tarmkirurgisk Klinik: Kræft i spiserør, mavesæk og mavemund, bugspytkirtel, galdegange samt, lever samt levermetastaser fra tarmkræft og andre kræftformer : Forløbskoordinatorer og sekretærer Stine Lorentzen, Lotte Schultz og Maria Kold Clemmensen: telefon 3545 2129 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)

Onkologisk Klinik: Kræft i spiserør, mavesæk og mavemund, tyk- og endetarm samt levermetastaser fra tarmkræft : Tværgående forløbskoordinator og sygeplejerske Tanja Le Grønberg telefon 3545 0513 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)


Onkologisk Klinik: Tværgående forløbskoordinator og sygeplejerske Anne Bjerrum: telefon 3545 0674 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)​​Plastikkirurgisk Sekti on: Koordinerende sekretærer Lykke Sonne Jørgensen: telefon 3545 3339 og Lisbet Ørnhof: telefon 3545 2635 kl. 8.00 - 15.00 (man-fre)Urologisk Klinik: Sekretær Gitte Midtgaard: telefon 3545 2844 kl. 8.00 - 14.00 (man-fre)

Onkologisk Klinik: Tværgående forløbskoordinator og sygeplejerske Anne Bjerrum: telefon 3545 0674 kl. 9.00 - 12.00  (man-fre)Forløbskoordinator og sygeplejerske Betina Rotbøll: telefon 3545 0476 kl. 9.00 - 12.00 (man-fre)​​Øjenklinikken: Forløbskoordinator Ditte Walther Jensen: telefon 3545 3416 kl. 9.00 - 12.00​Ofte stillede spørgsmål

Når afdelingen har modtaget din henvisning, gennemgår en speciallæge de oplysninger, der er sendt med henvisningen. Lægen kigger på journaloplysninger og gennemgår eventuelle prøvesvar og røntgenbeskrivelser. Lægen tager stilling til, hvilke undersøgelser, du evt. skal have foretaget, inden en egentlig behandlingsplan kan foreligge. 

Når lægen har vurderet din sag og taget stilling til din behandlingsplan, vil personalet i afdelingen booke en aftale til dig. Du får aftalen tilsendt i din e-boks. Der kan gå op til fire dage, inden du modtager denne. Du er velkommen til at kontakte en forløbskoordinator, hvis du mod forventning ikke har modtaget indkaldelsen.


Rigshospitalet er forpligtet til at overholde de landsdækkende behandlingsgarantier. Dem kan du læse om i bekendtgørelse vedr. de maksimale ventetider

Du er altid velkommen til at ringe til en af forløbskoordinatorerne, mens du venter på at blive kaldt ind til udredning og/eller behandling. Find den rette forløbskoordinator ovenfor på siden.


​De udrednings- og behandlingstider, som er beskrevet i pakkeforløbene, er anbefalinger og ikke et lovmæssigt krav. Det er anbefalinger, som de enkelte klinikker arbejder på at imødekomme. ​Ved den første samtale giver vi dig en grundig information om den udrednings- eller behandlingsplan, der er lagt. Det vil sige: Hvilke undersøgelser eller behandling vi vil tilbyde dig, hvordan det foregår, over hvor lang tid samt hvilke mulige bivirkninger der er ved behandlingen. Desuden bliver du orienteret om, hvilke andre muligheder, der eventuelt findes.


Der er mange informationer og derfor mange mulige spørgsmål, og det er derfor altid en god ide at have en eller flere pårørende med til den første samtale.​


Det er en god ide, at du skriver alle dine spørgsmål ned, inden du kommer til den første samtale, så du er sikker på at få spurgt om det hele. 

Få gode ideer til, hvordan du kan forberede digHvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til Rigshospitalet, har du mulighed for følgende:

  • Bor du udenfor Region Hovedstaden, skal du kontakte kørselskontoret i din egen region. 

  • Bor du i Region Hovedstaden og skal ind til Rigshospitalet, kan du kontakte kørselskontoret på telefon: 35454666

Kørselskontorerne kan vejlede dig i dine muligheder for at få transport til hospitalet.Hvis du er indkaldt til et ambulant besøg, som forventeligt vil vare mere end to timer, har du mulighed for at få udleveret en parkeringsbillet, som giver tilladelse til parkering indenfor Rigshospitalets område samt i parkeringshuset. Alternativt kan du parkere på de omkringliggende offentlige veje, hvor der er opsat parkometre. 

Læs mere om parkering på RigshospitaletRedaktør