​​​​

Forhåndsgodkendelse

I visse tilfælde er en såkaldt 'forhåndsgodkendelse' et krav, for at du kan få refusion af dine udgifter. Læs her om hvornår det er nødvendigt, og hvordan du søger.

Hvilke behandlinger kræver en forhåndsgodkendelse?

I visse tilfælde er det et krav, at du får en godkendelse på forhånd for at kunne få refusion af dine udgifter. Det kaldes også for en forhåndsgodkendelse.

Du skal have en forhåndsgodkendelse hvis: 
 • du skal indlægges og være på hospitalet i mindst en nat 
 • behandlingen er omfattet er specialfunktioner, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens sp​ecialevejledning.
Du behøver dog ikke en forhåndsgodkendelse, hvis du i forbindelse med ferierejser til udlandet har brug for fx iltbehandling, dialyse eller særlig astma behandling under din ferie, men du skal aftale behandlingen på forhånd med det udenlandske behandlingssted.

Regionen kan afslå at give en godkendelse på forhånd, hvis vi kan tilbyde dig behandling i Danmark inden for en tidsfrist, der ud fra en lægefaglig vurdering er forsvarlig.

Når du søger om forhåndsgodkendelse til en planlagt behandling på et hospital, vil regionen undersøge om betingelserne er opfyldt i forhold til:

 • Forordning (EF) nr. 883/2004
 • De danske regler

Hvis du har ret til forhåndsgodkendelse efter forordningen (kun offentlig undersøgelse og behandling), vil du få en forhåndsgodkendelse (blanket S2). Den dokumenterer din ret til at blive undersøgt og behandlet, og stemmer overens med reglerne i det land, du bliver behandlet i. I så fald dækker regionen også din udgifter til rejse og ophold i forbindelse med behandlingen.

Hvis du har ret til forhåndsgodkendelse efter de danske regler, refunderer regionen et beløb, der svarer til, hvad den samme behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark. Det betyder, at det beløb, du kan få i refusion, kan være mindre end det, du selv har betalt for behandlingen. Vær opmærksom på, at du selv skal betale for behandlingen i første omgang. Du skal også selv betale for din rejse, ophold, mad, forsikring mv.

Krav til din ansøgning om forhåndsgodkendelse

Til din ansøgning om forhåndsgodkendelse skal du vedlægge:

 • kopi af lægehenvisning til behandlingen
 • dit samtykke til, at der kan indhentes yderligere oplysninger om dit helbred til brug for vurdering af ansøgningen
 • beskrivelse af behandlingen fra det udenlandske behandlingssted
 • pristilbud fra det udenlandske behandlingssted
 • dato for den planlagte behandling

Ansøg om forhåndsgodkendelse

Du søger om forhåndsgodkendelse via dette skema, som du gemmer på din pc. (Det er ikke muligt at udfylde skemaet på mobiltelefoner og tablets.)

Søg om forhåndsgodkendelse ved at følge instrukserne og udfyld ansøgningsskemaet​

Har du problemer med at hente PDF-filen, kan du prøve følgende:

 • højreklik på PDF-linket og vælg "Gem link som..." eller "Gem destination..."
 • vælg den mappe hvor dokumentet skal placeres og afslut ved at klikke på "Gem"
 • åbn dokumentet, udfyld formularen og afslut ved at klikke på "Gem fil"
 • send det udfyldte dokument digitalt eller på papir

Herefter vedhæfter du skemaet i en sikker Digital Post meddelelse, hvor du logger ind med MitID.

Start en sikker Digital Post meddelelse på Borger.dk (login med MitID)

​​Vælg modtager: Region Hovedstaden – 09. Tilskud/Refusion for behandling i udlandet.

Du kan også printe skemaet og sende det med almindelig post til:

Region Hovedstaden 
Center for Sundhed 
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Senest 14 dage efter vi har modtaget ansøgningen og de nødvendige oplysninger, får du svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse.

Redaktør