Hospitalsbehandling, fysioterapeut eller kiropraktor – refusion af udgifter

Du søger om refusion for behandlingsudgifter til fx fysioterapeut, kiropraktor og hospitalsbehandling ved at udfylde et skema og sende indsende det til Region Hovedstaden.

Sådan ansøger du

Du søger om refusion ved at udfylde skemaet nedenfor. Gem skemaet på din computer. (Det er ikke muligt at udfylde skemaet på mobiltelefoner og tablets.)

Søg om refusion ved at følge instrukserne og udfyld ansøgningsskemaet

Har du problemer med at hente PDF-filen, kan du prøve følgende:

  • højreklik på PDF-linket og vælg "Gem link som..." eller "Gem destination..."

  • vælg den mappe hvor dokumentet skal placeres, og afslut ved at klikke på "Gem"

  • åbn dokumentet, udfyld formularen og afslut ved at klikke på "Gem fil"

  • vedhæft skemaet i en sikker Digital Post meddelelse, hvor du logger ind med dit NemID

Start en sikker Digital Post meddelelse på Borger.dk (login med NemID)

Vælg modtager: Region Hovedstaden – 01. Skriv til Administrationen – 041. Behandling i udlandet læger, hospital m.v.

Du kan også printe skemaet og sende det med almindelig post til:

Region Hovedstaden 
Center for Sundhed
Patientsikkerhed og Patientjura
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Du kan have brug for at blive godkendt på forhånd til planlagt hospitalsbehandling

I visse tilfælde er det et krav, at du får en forhåndsgodkendelse af den planlagte hospitalsbehandling for at kunne få penge tilbage for dine udgifter. 

Regionen kan afslå at give forhåndsgodkendelse, hvis du kan blive tilbudt behandling i Danmark inden for en forsvarlig tidsfrist. En læge vurderer om det er forsvarligt.

Ansøg om forhåndsgodkendelse

Læs mere om forhåndsgodkendelse, og hvordan du søger

Redaktør