Patientvejlederen – din vejleder i sundhedsvæsenet

Alle hospitaler har patientvejledere, der har til opgave at hjælpe dig som patient. Læs her hvad patientvejledere kan hjælpe dig med, og hvordan du kontakter hende/ham.

​​​​​​

Rigshospitalet på Blegdamsvej

Patientvejleder Nanette Sylvest Hendil

Telefon 38 66 66 44
Telefontid: mandag-torsdag 10-13 og fredag 10-12

Adresse:
Blegdamsvej 9, Afsnit 41-02
2100 København Ø

Skriv til patientvejlederen på Rigshospitalet - Blegdamsvej

Gå til Patientvejledningens sikre mail

Rigshospitalet i Glostrup

Patientvejleder Katrine Tolstrup Ferdinand

Telefon 38 66 66 37
Telefontid: mandag-torsdag 10-13 og fredag 10-12

Adresse:
Rigshospitalet Glostrup
Valdemar Hansens vej 13
Indgang 1 eller 3, blå opgang, 2. sal
2600 Glostrup

Skriv til patientvejlederen på Rigshospitalet - Glostrup

Gå til Patientvejledningens sikre mail

Patientvejlederen er en uvildig person

Personalet er normalt de nærmeste til at hjælpe, vejlede og besvare spørgsmål, men har du som patient eller pårørende brug for at tale med en uvildig person, kan du altid henvende dig til patientvejlederen på hospitalet. Du kan henvende dig både før, under og efter din kontakt med sundhedsvæsenet – og du kan også gøre det anonymt. 

Sådan kontakter du patientvejlederen

Du kan ringe eller maile til patientvejlederen på det hospital, hvor dit undersøgelses-  eller behandlingsforøb finder sted. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til patientvejlederen på det hospital, du er tilknyttet, kan du kontakte enhver af Region Hovedstadens andre patientvejledere. 

Personlig henvendelse: bedst efter aftale

Hvis du ønsker en personlig samtale med patientvejlederen , kan du ringe og aftale en tid.

Hvis patientvejlederen på dit hospital ikke træffes, er du velkommen ti l at kontakte enhver af Region Hovedstadens patientvejledere. 

Se oversigt over patientvejledere i Region Hovedstaden

Patientvejlederen kan:  

  • give dig generel information om sundhedsvæsenet 
  • informere og vejlede om dine rettigheder som patient
  • give information om reglerne om maksimale ventetider for livstruende sygdomme
  • give information om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg og udredningsret, herunder om ventetider
  • hjælpe med at udrede misforståelser mellem dig og sundhedsvæsenet 
  • informere og vejlede om de muligheder, du har for at klage, søge erstatning og indrapportere utilsigtede hændelser
  • hjælpe med at udforme og videresende skriftlige klager og anmelde et erstatningskrav
  • informere og vejlede om reglerne for transport og transportgodtgørelse
  • informere og vejlede om reglerne for behandling i udlandet, herunder EU-reglerne

På grund af tavshedspligt kan patientvejlederen kun inddrage afdelinger eller andre, hvis det sker efter aftale med dig.

Sygehusvalg

Er du allerede henvist til et hospital, og har du spørgsmål om ventetider, frit sygehusvalg eller om muligheden for undersøgelse eller behandling på privathospital efter reglerne om udredningsretten og udvidet frit valg, kan du kontakte Rådgivning om Sygehusvalg.

Redaktør