Hospitalspræst og -imam

Alle hospitaler har ansat præster, der står til rådighed for samtaler med patienter og pårørende. Det kan fortrinsvis ske indenfor almindelig arbejdstid, men i akutte tilfælde kan præsten også tilkaldes eller efter aftale træffes på andre tidspunkter af døgnet.

Sven Rune Havsteen er hospitalspræst på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han fortæller om sin hverdag som hospitalspræst, og om, hvordan du kan bruge præsten under din indlæggelse.

Tilbud om en samtalepartner

Der kan være mange forskellige grunde til at ville tale med en præst. Den ene er lige så god som den anden, og den behøver ikke at være ensbetydende med en alvorstung religiøs samtale.

Hospitalspræsten er et tilbud om en samtalepartner, når troen, tvivlen, håbet, angsten, forestillingerne eller fantasierne presser sig på. Præsterne er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller religiøs overbevisning, du har.

Præsten kommer, når du ønsker det

På nogle afdelinger kommer præsterne jævnligt besøg. Men du er også altid velkommen til selv at tage kontakt til præsterne. Spørg der, hvor du undersøges eller behandles om, hvordan du får kontakt.

Eller få en af dine pårørende eller et personalemedlem til at tage kontakt på dine vegne. Naturligvis har du også mulighed for, at pårørende eller personale er med til samtalen med præsten.

Ønsker du en anden præst - din sognepræst hjemmefra eller en præst fra et andet kirke eller trossamfund - kan det også lade sig gøre. Her vil hospitalspræsterne eller afdelingen hjælpe dig med at få det arrangeret.

Præsten har tavshedspligt

Alle samtaler med præster på hospitalet er omfattet af tavshedspligt, og ingen præst har adgang til hverken din journaler eller plejepersonalets interne notater.

​Kontakt

Alle patienter og pårørende kan henvende sig til Rigshospitalets præster - uanset medlemskab af Folkekirken og religiøs overbevisning. Du kan både kontakte præsterne direkte eller gennem personalet.​


Rigshospitalet - Blegdamsvej

Rigshospitalet på Blegdamsvej har fire præster. Hospitalspræsterne træffes normalt mellem kl. 9.00-15.00: 

Gudstjenester på Blegdamsvej

Der afholdes ugentlig gudstjenester i Blegdamsvejs kirke (mellem opgang 4 og 5). Der er gudstjeneste hver søndag klokken 10.00. Hver onsdag klokken 13.00 danner kirken desuden ramme om en kort andagt med salmesang og lystænding. Alle er velkomne i Rigshospitalets kirke. Læs mere om kirken og gudstjenesterne

Kirkens kontor på Blegdamsvej

Kirkens kontor (mellem opgang 4 og 5 over for kirken) har åbent alle hverdage kl. 9-14. 

Tlf. 35 45 40 03Rigshospitalet - Glostrup

Rigshospitalet har i Glostrup to præster.

Tirsdag - fredag samt weekend efter aftale på tlf. 38 63 33 67.

Gudstjenester i Glostrup

Der afholdes jævnligt gudstjenester i Glostrup. Det foregår i Auditorium A, som ligger i forhallen. Kontakt præsterne for nærmere information om gudstjenester. Alle er velkomne.​Kirken

Kordegnekontoret 

ved Simeon-Sankt Johannes Sogn

Sjællandsgade 12B

2200 København N.

Tlf. 35397220

Følg Kirken på Facebook


​Imam

Imamen kan kontaktes i situationer, hvor patienter, pårørende og personale har religiøse, eksistentielle og åndelige behov f.eks. ved dødsfald. Ring til koordinator for ERT (Etnisk Ressourceteam) Naveed Baig på tlf.: 3545 4206 eller kortnr.: 1836.

Gudstjenester, bede- og stillerum

På de fleste hospitaler afholder præsterne også gudstjenester og udfører kirkelige handlinger.

Redaktør