Færøsk patientvejleder

​Annika Weihe er færøsk patientvejleder og koordinator i Region Hovedstaden, og hun tager sig specielt af færøske patienter og pårørende. Læs her om hvordan du kommer i kontakt med Annika Weihe.

​Til patienter henvist fra det færøske sygehusvæsen

Annika Weihe er Region Hovedstadens færøske patientvejleder. Hun rådgiver, informerer og vejleder færøske patienter og deres pårørende, som henvises af det færøske sygehusvæsen til undersøgelse og behandling i Region Hovedstaden.

Den færøske patientvejleders arbejdsområder

Den færøske patientvejleder har som alle andre patientvejledere tavshedspligt.  Hendes arbejdsområde er at vejlede, rådgive og informere færøske patienter og deres pårørende om:

  • undersøgelse og behandling

  • patientrettigheder for færøske patienter i Danmark

  • klagemuligheder ved skader i forbindelse med undersøgelse og behandling på Færøerne og i Danmark

  • erstatningsmuligheder ved skader i forbindelse med undersøgelse og behandling på Færørene og i Danmark.

Hun kan desuden:

  • være bisidder ved lægesamtaler, fx når dit undersøgelsesforløb er afsluttet, du skal modtage behandling, eller står foran at skulle udskrives

  • hjælpe med at udforme skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav

  • deltage i koordinering af det igangværende/aktuelle patientforløb

  • holde personlige samtaler med dig og/eller dine pårørende. 

Tilbud til patienter

Udover de tilbud hospitalerne i Region Hovedstaden har til indlagte og ambulante patienter, findes der også tilbud relateret til færøske patienter:


Patienthotel Torshavn i København

Patienthotel Torshavn er en institution under Udenlandstjenesten på Landssygehuset i Torshavn på Færøerne.

Visiterede patienter og deres pårørende får tilbud om at bo på Patienthotel Torshavn inden indlæggelser og under ambulante undersøgelser/behandlinger.
Patienterne, der visiteres til Patienthotel Torshavn, skal have folkeregisteradresse på Færøerne og være selvhjulpne.
Patienter, der ikke er selvhjulpne, skal have en visiteret ledsager med.

Der er sygeplejersker i døgnvagt. Fra kl. 23.00 til 7.00 har sygeplejersken rådighedsvagt fra vagtværelse.

Læs mere på Patienthotel Torshavns hjemmeside
Venøgade 8, 2100 København Ø

Tlf. +45 77 33 64 64
Fax.+45 39 20 52 20
e-mail: patienthoteltorshavn@ls.fo
www.ls.fo

Afdelingsleder
Lene Hallig
Tlf. 77 33 64 64
Mobil. 29 60 89 25
Fax. 39 20 52 20
Mail: lene.hallig@ls.fo
Ronald McDonald Hus

Forældre til færøske børn indlagt på Rigshospitalet, kan på lige fod med danske børnefamilier visiteres til Ronald McDonald Hus. Familierne betaler selv for kosten. Regningen for opholdet sendes til Udenlandstjenesten på Landssygehuset i Torshavn. 

For nærmere information kontakt: Annika Weihe færøsk patientvejleder
Tlf. +45 35458585 / 51201399
Mail: annika.weihe.01@regionh.dk
Besøgstjeneste

Besøgstjenesten for færinger i Danmark, besøger gerne færøske patienter, som er indlagt på hospitalerne i Region Hovedstaden.

For nærmere information kontakt: Annika Weihe færøsk patientvejleder
Tlf. +45 35458585  / 51201399
Mail: annika.weihe.01@regionh.dk
Socialrådgiver

Ønsker patienten eller pårørende at tale med en færøsk socialrådgiver, som kan rådgive og vejlede i sociale og økonomiske forhold, kan Rådgivningen i det Færøske Hus kontaktes.
Kontakt Rådgivningen for færinger i Danmark 
Vesterbrogade 17A
DK-1620 København V
Tlf. +45 3323 9980
Fax. +45 3323 9234
Mail: radgevingin@radgevingin.dk
www.radgevingin.dk
Præst

Ønsker patienten at tale med en præst, kan den færøske præst Borgny Brünings-Hansen kontaktes på 
Tlf.+45 51355190 
Mail:bbh@km.dk

Eller brødremenigheden Øssur Berghamar på 
Tlf. +45 26121809 / 32551809
Mail: berghamar@kristnastova.dk
Undervisning på færøsk til børn

Færøske børn fra 6 til 18 år, som er indlagt eller er i ambulant behandling, har efter 14 dage ret til undervisning i hovedfagene på færøsk.

Tilbuddet gælder også for skolesøgende børn, som ledsager søskende eller forældre, som er i behandling.

For nærmere information kontakt: Annika Weihe Færøsk patientvejleder 
Tlf. +45 35458585 / 51201399 
Mail. annika.weihe.01@regionh.dk
Færøsk radio

Den færøske radio kan høres på TV kanal 47 på sengestuerne på Blegdamsvej.Øvrige nyttige adresser


Se nyttige adresser for sygehuse, hjemmesygepleje, luftfart, mm.

Landsygehuset Torshavn

Udenlandstjenesten (ULT)
FO-100 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 304500 lokal 1151 eller 1152
Fax. +298 317431 
Mail: patient@ls.fo 
www.lsh.fo​

Klaksvig Sygehus

Patientkontor
FO-700 Klaksvig
Færøerne
Tlf. +298 454545
Fax. +298 457824

Mail: patient@ks.fo
www.ks.fo

Suderø Sygehus

Forstanderindens kontor
FO-800 Tvøroyri
Færøerne
Tlf. +298 343300
Fax. +298 371010

Mail:  patient@ssh.fo 
www.ssh.fo

Atlantic Airways

Kastrup Lufthavn
Terminal 2
Tlf. 3250 4700
Fax. 3250 4728
www.atlantic.fo

Smyril Line

Dalsagervej 9 B, 1.sal
DK-9850 Hirtshals
Tlf. 9655 8500
Fax. 9655 8501

Mail: booking@smyrilline.dk
www.smyril-line.dk

Heilsumálaráðið- (Sundhedsministeriet)

Eiragardur 2
Fo-100 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 304050
Fax. +298 354045

Mail: himmr@himr.fo
www.hmr.fo

Almannaverkid- (Socialforvaltningen)

Postbox 3096
Smyrilsvegur 20
FO-110 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 360000
Fax. +298 360001
Mail: av@av.fo
www.av.fo

Heilsutrygd- (Offentlige Sygesikring)

Postbox 52
Klaksvíksvegur 7
FO-700 Klaksvík
Færøerne
Tlf. +298 614000
Fax. +298 471011
Mail: heilsutrygd@heilsutrygd.fo
www.heilsutrygd.fo

Tjaldurs Apotek

FO-100 Torshavn
Færøerne
Tlf +298 341100
Fax. +298 341192

Mail: tjaldur@apotek.fo  
www.apotek.fo

Hjælpemiddelcentralen

Postbox 3096
FO-110 Torshavn
Færøerne
Tlf. +298 360000
Fax. +298 360001
e-mail: av@av.fo
www.av.fo

Hjemmesygeplejen

Landsdækkende
Færøerne
Tlf. +298 360000
Fax. +298 360001​

Rekreationshjemmet Naina

Gundadalur 7
FO-100 Torshavn 
Færøerne
Tlf. +298 311840
Mobil. 211840
Fax. +298 319314

Mail: naina@olivant.fo
www.naina.fo

Føroya Felag móti Krabbameini

Grønlandsvegur 58
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tlf. +298 317959
Fax. +298 317909
e-mail: ffk@post.olivant.fo
www.krabbamein.foRedaktør