​​​​​

Dansk studie om effekten af mundbind er nu offentliggjort

​Forskerne har undersøgt effekten af brug af ansigtsmaske som tillæg til øvrige forholdsregler mod smitte med corona-virus

​Undersøgelsen af mere end 6.000 danskere bidrager med ny viden om, i hvilken grad ansigtsmasker beskytter bæreren mod corona-infektion, når masken bruges som supplement til myndighedernes øvrige anbefalinger mod corona-smitte – herunder social afstand, håndhygiejne og isolation af patienter med COVID-19.

I DANMASK-19-studiet blev den ene halvdel af deltagerne udtaget til at anvende kirurgisk ansigtsmaske, når de var uden for hjemmet, og den anden halvdel af deltagerne skulle ikke gå med maske. Alle deltagere blev kraftigt opfordret til at følge alle myndighedernes øvrige anbefalinger vedrørende COVID-19. 
Maskebrug uden for sundhedsvæsenet var usædvanligt (<5%) i Danmark på det tidspunkt.

Efter en måneds opfølgning havde 1,8% af deltagerne i maskegruppen og 2,1% af deltagerne i kontrolgruppen haft infektion. Studiet bekræfter dermed ikke den forventede halvering af risikoen for smitte af bæreren af mundbindet, men resultaterne kunne tyde på en mere moderat grad af beskyttelse på 15-20% – dog kan studiet ikke udelukke, at masken ikke beskytter bæreren.

Forskere fra Københavns Universitetshospital rekrutterede 6.024 voksne, der tilbragte mindst tre timer om dagen uden for deres hjem i en funktion, der ikke krævede brug af maske. Deltagerne måtte ikke have symptomer på COVID-19 eller tidligere have haft COVID-19. Deltagerne kom ved lodtrækning enten i maskegruppen eller i kontrolgruppen, og deltagerne i maskegruppen fik gratis tilsendt kirurgiske masker. 


Deltagere gennemførte ugentlige spørgeskemaundersøgelser. Der blev anvendt næse- og svælgpodning og antistof-test (selvtest) til undersøgelse af, om deltageren under forløbet havde udviklet SARS-CoV-2-(corona)infektion. Ved afslutningen af forsøget var der ikke statisk betydende forskel i infektionsraterne mellem de to grupper. 

Studiet foregik i april og maj 2020. Det skal understreges, at danske myndigheder på det tidspunkt ikke anbefalede brug af masker uden for sundhedsvæsenet, og maskebrug sås kun i beskedent omfang. Offentlig transport og butikker forblev åbne, mens visse institutioner og arbejdspladser var lukkede, og myndighedernes anbefalinger omfattede derudover blandt andet karantæne af personer med COVID-19, social afstand, begrænsning af antallet af kontakter, hyppig håndhygiejne og rengøring og begrænsede besøgende på hospitaler og plejehjem. Restauranter og cafeer var lukkede indtil den 18. maj.

Ifølge undersøgelsens forfattere viser resultaterne den grad af beskyttelse, som maskebærere kan forvente, når andre ikke bærer masker, og hvor andre generelle anbefalinger mod COVID-19 var gældende. 

Det understreges, at studiet ikke undersøgte maskernes funktion som kildekontrol, dvs. til begrænsning af smitte fra en inficeret person, der bærer maske, til andre. Studiet belyste heller ikke effekt af mundbind i situationer, hvor det ikke er muligt at opretholde den sociale afstand.
Det skal derfor understreges, at disse resultater ikke kan anvendes til at rejse tvivl om, at bred anvendelse af masker uden for sundhedsvæsenet kan være et effektivt middel til at reducere SARS-CoV-2-infektioner. 

Redaktørerne af det ansete tidsskrift Annals of Internal Medicine motiverer deres valg af at offentliggøre DANMASK-19-studiet med, at de betragter det som et veldesignet studie, der er en vigtig brik i puslespillet om, hvordan man bekæmper COVID-19-pandemien. Redaktørerne bemærker samtidig, at de amerikanske centre for sygdomsbekæmpelse (CDC) for nylig opdaterede deres vejledning til, at når masker bæres af alle, kan de reducere infektionsrisikoen ved både kildekontrol og personlig beskyttelse. De vurderer, at fundene i DANMASK-19-studiet ikke er i uoverensstemmelse med disse retningslinjer, men at ethvert bidrag til risikoreduktion gennem personlig beskyttelse sandsynligvis vil være mindre end gennem kildekontrol.

Professor, overlæge, dr.med. Henning Bundgaard, Rigshospitalet, har sammen med professor, overlæge, dr.med. Kasper Iversen, Herlev-Gentofte Hospital, stået i spidsen for forskerne bag undersøgelsen. 

Ovenstående resume er ikke beregnet til at erstatte den fulde artikel som informationskilde. 

Materiale fra tidsskriftet Annals of Internal Medicine:

Video af professor og overlæge Henning Bundgaard og redaktøren på Annals of Internal Medicine, der fortæller om studiets resultater, kan ses her: http://www.dssimon.com/MM/ACP-danmask


Pressemeddelelsen er udarbejdet i samarbejde mellem forfatterne og tidsskriftet.

Studiet er sponsoreret af Salling Fondene.


Redaktør