SharePoint

 Research Leader-program

Fem forskningsprojekter fra Rigshospitalet er blandt de 44 forskningsprojekter på landsplan, som Novo Nordisk Fonden i år støtter gennem det særlige Research Leader-program. 

I alt deles der 413 mio. kr. ud, og pengene gives i dette program gives til særligt fremragende forskningsledere på forskellige karrieretrin ved universiteter, hospitaler og andre offentlige forskningsinstitutioner i hele Danmark og resten af Norden.

Med bevillingerne, der løber over 5 år, vil forskerne udføre ambitiøse projekter inden for bl.a. lægevidenskab og bioteknologi, der vil skabe ny viden om f.eks. sundhed, sygdomme og miljøvenlige produktionsmetoder.