Højintens intervaltræning kan være strategi i genoptræning af COVID-19-patienter

​​Patienter med senfølger som åndenød, hoste og træthed efter COVID-19 kan have gavn af højintens intervaltræning for at forbedre kondition og muskulaturMange danskere, som har været smittet med COVID-19, lider af senfølger som åndenød, hoste og udtalt træthed længe efter deres forløb. En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen anslog sidste år, at næsten 30% af tidligere smittede stadig oplevede minimum et fysisk symptom efter 6 til 12 måneder.

Hyppige ture på kondicyklen er måske ikke det, man har allermest lyst til, når vejrtrækningen driller, men det kan være, hvad der skal til, hvis man vil genvinde kroppens funktioner. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt fra Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, som inkluderer 28 patienter, der alle har været indlagt med COVID-19. 

​HIIT øger hjertets muskulatur, forbedrer kondition og mindsker funktionsbegrænsninger

Patienterne blev ved lodtrækning opdelt i to grupper, hvor den ene halvdel deltog et tremåneders forløb med højintens intervaltræning (HIIT) på kondicykel tre gange om ugen, mens den anden halvdel blot mødte op til kontrolbesøg. 

HIIT har tidligere vist sig som en effektiv træningsform til genoptræning af hjerte- og lungefunktion i andre sammenhænge, og var derfor også interessant at teste på patienter der havde været indlagte med COVID-19. 

Efter tre måneder, kunne humanfysiolog Iben Elmerdahl Rasmussen og hendes kollegaer ved Center for Aktiv Sundhed ved hjælp af blandt andet MR-scanning, lungefunktionsundersøgelse og konditest måle effekterne. 


I forsøget skulle tidligere indlagte COVID-19-patienter træne højintens intervaltræning (HIIT) på cykel tre gange om ugen. 

Deltagerne i træningsgruppen havde generelt opnået bedre kondital efter de tre måneder end deltagerne i kontrolgruppen – og havde dermed en bedre evne til at optage ilt. Begge patientgrupper havde dog fået bedre lungefunktion. 

- Det tyder på, at patienter, der har været indlagt med COVID-19 har en naturlig bedring, og at tid efter infektionen i sig selv også er en faktor, forklarer Iben Elmerdahl Rasmussen. 

Derudover kunne forskerne se, at deltagerne i træningsgruppen havde en tydelig øgning af venstre hjertekammer, som står for at pumpe blod rundt i kroppen. Ved MR-scanning i hviletilstand var der dog ingen forskel mellem de to patientgrupper i venstre hjertekammers funktion. 

Patienterne i den gruppe, som trænede HIIT, oplevede udover øget hjertemuskulatur og kondition også færre funktionsbegrænsninger end patienterne i kontrolgruppen efter de tre måneder. Flere meldte for eksempel tilbage om, hvordan træningen har givet dem bedre livskvalitet med færre smerter og bedre vejrtrækning. 

​Bidrag til retningslinjer for genoptræning af COVID-19-patienter

Projektet gavner ikke kun den lille gruppe af deltagere, men vil ifølge Iben Elmerdahl Rasmussen bidrage til udviklingen af evidensbaserede retningslinjer til genoptræning af COVID-19-patienter, så det bliver lettere både at forebygge og mindske senfølger. 
Redaktør