Forskertalent modtager Boserupprisen for forskning i blodsygdomme

​​Den lægevidenskabelige Boseruppris går i år til 1. reservelæge og ph.d. Jens Helby Petersen fra Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet for hans forskning i blodsygdomme.

Boserupprisen er en uansøgt hæderspris på 100.000 kroner, der hvert år bliver tildelt en særligt lovende forsker som anerkendelse for en særlig lægevidenskabelig indsats.

I år finder prisuddelingen sted lørdag d. 18. marts, og modtageren af prisen er 1. reservelæge og ph.d. fra Afdeling for Blodsygdomme, Jens Helby Petersen. Han afslutter desuden sin uddannelse som speciallæge i hæmatologi i 2024.

- Jeg er meget glad og beæret over at modtage Boserup-prisen. Det føles som et stort skulderklap til den forskning jeg sammen med mine ph.d.-studerende og samarbejdspartnere udfører til daglig, siger Jens Helby Petersen.

Vil skabe ny viden om risiko for blodkræft

Jens Helby Petersen ønsker med sin forskning at skabe mere og bedre viden om, hvilke patienter der er i risiko for at lide af blodkræft og derfor har gavn af at blive udredt – også selvom de ikke umiddelbart har symptomer.

- I dag bliver mange patienter henvist til udredning på et hospital med mistanke om blodkræft uden at have oplevet symptomer, men udelukkende fordi der ved et tilfælde er påvist forstørret milt på en scanning, eller fordi blodprøver har vist høje eller lave niveauer af røde blodlegemer, hvide blodlegemer eller blodplader, siger Jens Helby Petersen.

Det kan både være en psykisk og fysisk belastning at gennemgå undersøgelser i forbindelse med udredningen, ligesom det er ressourcetungt for sundhedsvæsnet at foretage unødvendige undersøgelser, fortæller han. Derfor håber han ved hjælp af data fra Herlev Østerbroundersøgelsen at kunne kortlægge mønstre, som kan hjælpe​​ med at inddele patienter med eksempelvis forstørret milt eller skæve blodprøvetal i risikogrupper for blodkræft og andre alvorlige sygdomme.

- Det kan forhåbentlig føre til, at man bedre kan definere, hvem der har gavn af et udredningsforløb for blodkræft, og hvem man bør undlade at udrede, fordi deres risiko for behandlingskrævende sygdom er meget lav, siger Jens Helby Petersen.

Jens Helby Petersen har modtaget forskningsbevillinger fra både Det Frie Forskningsråd og Kræftens Bekæmpelse, hvilket gør det muligt for ham at forske 20 procent af tiden ved siden af sit kliniske arbejde. Som led i sin forskning vejleder Jens Helby Petersen aktuelt to ph.d.-studerende.​

Redaktør