Region Hovedstaden udskyder behandlinger

Hospitalerne udskyder op mod 40 procent af de planlagte ikke akutte behandlinger, så der er plads til et stigende antal indlagte. Det kommer til at gælde både kontroller, udredninger og planlagte operationer.
Vent...

"Vi vil gerne undgå den massive lukning af planlagte behandlinger, vi havde i foråret. I stedet vil det enkelte hospital se på, hvad der giver mening for deres organisering, så vi kun lukker det nødvendige," siger lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger, der derfor heller ikke kan sætte et præcist tal på antallet af udskudte behandlinger.

Hun understreger, at det både er antallet af indlagte patienter med COVID - og sygdom og hjemsendelse blandt personale, der kan påvirke, hvor meget hospitalet er nødt til at udskyde.

Region Hovedstadens kriseledelse har besluttet at skalere intensive COVID-senge op til det, der i skaleringsplanen kaldes 1.b, mens de øvrige patienter med COVID, der jo kræver isolation, rykker op på skaleringsplanens trin 2.  

Tropperne står lige udenfor

"Og som smitten lige nu galoperer, så er vi faktisk også ved at forberede os til yderligere en opskalering for isolationspatienter. Vi er nødt til at ruste os til en jul med et massivt pres. Jeg har heldigvis aldrig oplevet en krig, men lige nu opleves det, som om coronatropperne står lige uden for byen – ja, måske ovenikøbet inde i byen," siger Dorthe Crüger.

Mens man i foråret så isoleret på antallet af intensivpladser til COVID, så ser Region Hovedstadens intensivafdelinger nu på det samlede behov for intensivpladser. Fx har Rigshospitalet lige nu en del patienter på intensiv, der er blevet transplanteret, så det skal også medtages i den løbende tilpasning af aflysninger.

Bliv hjemme. Drop aftaler

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) vil gerne appellere til, at alle borgere i hovedstadsområdet tager ansvar for at nedbringe smitten.

"Julen står for døren, men det bliver ikke den samme jul for nogen af os. Og slet ikke samme jul for vores sundhedspersonale. De skal arbejde og passe på os. De bliver ramt af den øgede smitte. De bliver selv mere syge og må blive hjemme. Det presser dem, der er tilbage. De skal se flere patienter, de kommer ikke til at holde jul. Smitte og indlæggelser stiger med raketfart. Det er nu vi skal reagere, hvis det ikke skal gå helt galt."

Hendes opfordring lyder:

"Til alle os, der bor i hovedstadsområdet. Vi kan ikke være bekendt, hvis vi ikke hver især gør, hvad vi kan. Bliv hjemme. Drop alle aftaler, som ikke er helt nødvendige – og tal med jeres børn og unge – og børn og unge tal med jeres forældre om at gøre det samme.  Så se færre og giv helligdage til flere."


  • Yderligere info via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor