Ny brugerundersøgelse skal forbedre Sundhedsplatformen

​Sundhedsplatformen er hurtig og stabil, men brugervenligheden halter. 27% af medarbejderne på Region Hovedstadens hospitaler er tilfredse med systemet, 40% er utilfredse, mens hver tredje hverken er tilfreds eller utilfreds.
Vent...
I alt har 10.700 medarbejdere ud af 28.000 adspurgte i Region Hovedstaden givet sig tid til at svare på en stor brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen. Brugerundersøgelsen, som har haft til formål at afdække brugernes samlede oplevelse af Sundhedsplatformen, har givet et mere nuanceret indblik i systemets styrker og svagheder samt den support og de uddannelsestilbud, der tilbydes i dag, set med brugernes øjne.


”Jeg er rigtig glad for de mange svar, vi har fået. Det er langt over, hvad vi normalt modtager på It- brugerundersøgelser. Det er første gang, vi får et så stort samlet billede af, hvordan Sundhedsplatformen reelt opfattes blandt dem, der bruger dem. Selvfølgelig har vi løbende været i dialog med klinikerne om Sundhedsplatformen, men den viden, vi har fået med undersøgelsen, er ret unik ift. at fastlægge udviklingsindsatsen for Sundhedsplatformen,” siger vicedirektør i Region Hovedstadens center for IT Pia Kopke.
Alle svar: 13% meget utilfredse, 27% utilfredse, 32% hverken eller, 23% tilfredse, 4% ved ikke.

Hæstorp: Vi har ikke været gode nok til at lytte

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) lægger også vægt på, at organisationen har fået værdifulde oplysninger om, hvad brugerne peger på som muligheder for ændringer og forbedringer.

”Jeg tager denne brugerundersøgelse meget alvorlig – vi skal bruge den til at udvikle systemet, men jeg ser ikke noget alternativ til Sundhedsplatformen. Vi har ikke altid været gode nok til at lytte til de hårdtarbejdende, men også frustrerede medarbejdere, der kaldte på konkrete forbedringer af systemet. Forbedringer, der nu enten er ført ud i livet, eller som er på vej til det med bl.a. fastholdelsen af flere lægesekretærer, forbedringer af arbejdsgange, samt oprettelsen af et nyt dialogforum med politikere, medarbejdere og ledelse om Sundhedsplatformen.”
Læger: 27% meget utilfredse, 39% utilfredse, 22% hverken eller, 11% tilfredse, 2% meget tilfredse.
66 procent af de adspurgte læger er utilfredse med Sundhedsplatformen – og det overrasker ikke Sophie Hæstorp Andersen: 

”Det bekræfter den frustration, som jeg også har mødt ude på hospitalerne, og som de lokale ledelser også har givet udtryk for. Det understreger kun behovet for optimering af systemet og forbedring af uddannelsen – og det bliver der knoklet med. Vi skal have en mere optimal udnyttelse af systemet, og det skal blive lettere for lægerne at behandle patienterne.” 

Flere penge til optimering

Formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C) mener heller ikke, at det er godt nok, når så stor en del af lægerne oplever ulemper i systemet.

”Vi er i gang med en stor optimeringsproces, og det skal have en chance for at virke, men det er da ingen hemmelighed, at jeg ser meget kritisk på Sundhedsplatformen, og jeg venter på Rigsrevisionens undersøgelse, som kommer til juni,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Sophie Hæstorp Andersen og Christoffer Buster Reinhardt vil lægge op til, at partierne i regionsrådet efter 2. økonomirapport skal finde yderligere midler til at skrue op for udviklingen af Sundhedsplatformen – bl.a. på intensivafdelingerne.

Undersøgelsen peger også på forbedringer i forhold til tidligere systemer, selvom den samlede tilfredshed ikke på nuværende tidspunkt ligger over tidligere systemer. Brugerne fremhæver forbedringer i forhold til, at Sundhedsplatformen er et hurtigt og stabilt system, der ikke går ned, god kommunikation på tværs af afdelinger og let adgang til info i systemet.

Fakta: Udvikling af Sundhedsplatformen – Eksempler på igangværende udviklingsaktiviteter

Medicin

Sammen med Epic, leverandøren af Sundhedsplatformen, har Region Hovedstaden og Region Sjælland identificeret en række problemstillinger og prioriteret optimeringsønsker i forhold til lægernes og sygeplejerskernes brug af både medicineringsmodulet og FMK. I alt er der afsat 15 mio. kr. til forbedringer på medicineringsområdet.

Forbedret funktionalitet

SP Drifts-og udviklingsorganisationen arbejder løbende på at forbedre funktionalitet af Sundhedsplatformen. De vigtigste fokusområder i 2018 er:
  • Opgradering af Sundhedsplatformen, som forventes at medfører en forbedret brugervenlighed, fx nye brugergrænseflader, hvor dobbeltinformationer fjernes. 

  • Implementeringen af LPR3, som forventes at medføre forbedringer af klinikernes arbejdsgange, da det passer bedre til Sundhedsplatformens opbygning end det eksisterende LPR2. Det forventes, at LPR3 registreringen vil opleves mere intuitiv af klinikerne.

Uddannelse

SP Drifts-og udviklingsorganisation har udviklet et nyt koncept for introduktionsuddannelsen, som er blevet udviklet i et tværfagligt samarbejde med klinikere, undervisere, kvalitetsmedarbejdere samt faglige eksperter inden for pædagogik og uddannelsesplanlægning på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det nye uddannelseskoncept sætter fokus på at gøre uddannelsen så relevant som muligt for hver af de forskellige faglige grupper, der arbejder i Sundhedsplatformen.

Ekstra fokus på anvendelsen af Sundhedsplatformen

Gennem Projekt Specialeoptimering arbejder SP Drifts- og udviklingsorganisationen med at afdække anvendelsesniveau og identificere optimeringsbehov i de forskellige specialer. Funktionaliteterne i Sundhedsplatformen udbygges til de arbejdsgange, der er i de enkelte specialer, så overblikket over patienten og understøttelse af arbejdsgange forbedres.

Tilfredshed/utilfredshed fordelt på faggrupper:


Social- og sundhedspersonale: 10% meget utilfredse, 21% utilfredse, 36% hverken eller, 25% tilfredse, 5% meget tilfredse.

Administrativt personale mv.: 11% meget utilfredse, 26% utilfredse, 31% hverken eller, 25% tilfredse, 5% meget tilfredse.

Andet personale: 7% meget utilfredse, 17% utilfredse, 38% hverken eller, 29% tilfredse, 4% meget tilfredse.Yderligere info:

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor