​​

Sygeplejerskers forskning skal hjælpe lungekræftpatienter med deres symptomer

Hvilke symptomer er normale, og hvilke skal man reagere på? Og hvordan kan patienter selv hjælpes til at håndtere symptomer? Det undersøger to lungekirurgiske kliniske sygeplejespecialister med en bevilling på fire millioner kroner i et nyt studie

​Mai Nanna Schønau (tv.) og Malene Missel.​

De kan have ondt, være trætte, have kvalme og bekymre sig. Mennesker, der er opereret for lungekræft, døjer ofte med symptomer i tiden efter, og nu har to kliniske sygeplejespecialister, ph.d., samlet godt 4,1 millioner kroner til forskning, der skal hjælpe med at kortlægge og lindre symptomerne. 

Malene Missel og Mai Nanna Schønau oplever i deres dagligdag på Rigshospitalets lungekirurgiske sengeafsnit, at patienter efter udskrivelsen kan gå rundt med symptomer uden at kontakte hospitalet. Det har de vist i tidligere forskning, og det bliver også opdaget, når afdelingen ringer til patienterne for at følge op. 

- Mange tager først kontakt til os, hvis de føler, det er helt galt. Når de bliver udskrevet efter operationen, kan der gå tre måneder, inden de kommer til kræftrehabilitering i kommunen, og i den periode vil vi hjælpe dem til at få det bedre. Derfor er vi nødt til først at undersøge, hvilke symptomer de har – og bagefter finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dem med at få det bedre derhjemme, siger Malene Missel fra Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi. 

Hurtigere hjem – flere spørgsmål

Hvert år får op mod 5.000 danskere diagnosen lungekræft. Kun omkring 30 procent af patienterne kan opereres, og det er disse patienter, studiet skal følge i et år, efter de er udskrevet fra hospitalet. Studiet udføres i samarbejde med universitetshospitalerne i Odense, Aarhus og Aalborg.  

- Selvom lungekræft er en diagnose, der stilles ofte, er der ikke megen forskning i, hvordan det er at leve med sygdommen. Operationsmetoderne er blevet mere skånsomme, og det betyder, at patienterne kan komme hurtigere hjem, og det er mange glade for. Patienterne kan bevæge sig mere, spiser mere og har det bedre, når de er hjemme, men det stiller større krav til, at de selv skal håndtere de symptomer, de oplever, siger Mai Nanna Schønau.

Når patienterne udskrives efter operation, får de brochurer med hjem, og læger og sygeplejersker fortæller, hvilke symptomer og reaktioner, de kan forvente. 

- Men der er mange informationer i et forløb med en lungekræftoperation, og det er ikke alt, man husker, når man har ondt og er bekymret. Det kan blive en ond spiral, hvor man ikke får sovet ordentligt, fordi man har ondt, og så bliver man for træt til at gå tur, hvilket giver mere træthed og flere smerter. Det kan være svært at vurdere, hvor meget man skal presse kroppen, og hvilke signaler man skal reagere på, når man ikke har prøvet det før. Derfor vil vi undersøge, om vi som sundhedsprofessionelle kan informere og støtte patienterne på en anden måde, end vi gør i dag, siger Mai Nanna Schønau. 

Indkøbsture og snakke med familien

Mange patienter bliver ringet op fra afdelingen efter udskrivelsen. Malene Missel og Mai Nanna Schønau har i tidligere forskning vist, at der fortsat er behov for, at patienterne kan få hjælp til store og små spørgsmål. 

- Det kan være spørgsmål om, hvad man skal gøre, hvis man har glemt at tage sin medicin, hvad man skal fortælle familien, hvornår man må starte på arbejde, hvilke reaktioner i kroppen der er ok, og hvor tunge varer, man må bære hjem fra indkøbsturen. Alt det skal sættes i system, så vi kan hjælpe patienterne til at få et svar, når de ikke er på hospitalet, siger Malene Missel.

Bevillingerne til projektet kommer fra Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning og Rigshospitalets forskningspulje.  

De to forskere håber, at også andre end lungekræftopererede kan få glæde af forskningen, da mange symptomer og spørgsmål efter operationer er generelle for patienter. Forskningen sker som led i PROSPER, der er et forskningsfælleskab og -samarbejde om symptomer på tværs af mange afdelinger på Rigshospitalet.


Redaktør