​​​​​​​​

Orientering til patienter og pårørende om skimmelsvamp på Rigshospitalet

Flere medier har omtalt skimmelsvamp på Rigshospitalet. Hvis du har spørgsmål til dit eget eller dit barns forløb, så kontakt os.

Senest opdateret 18. februar 2024.


​Hvad handler sagen om? 

Den seneste tid har man i avisartikler mv. kunnet læse om skimmelsvamp på Rigshospitalet. 
Vi har mange gamle bygninger, og dermed er der en øget risiko for skimmelsvamp. Vi er meget opmærksomme på den risiko og overvåger området nøje. 

Fordi svampesporer findes overalt i samfundet, både ude og inde, kan det være svært at fastslå, hvor en eventuel smitte kommer fra. 

Dog ved vi, at en bestemt stamme af svampen aspergillus flavus (AF) er lokaliseret til Rigshospitalet, og at i alt 20 patienter været smittet med netop denne type svamp  i perioden 2018-2023. 

Samlet set er der cirka 50 patienter ud af godt 320.000 på Rigshospitalet, der hvert år bliver behandlet for skimmelsvamp. 


​Hvem risikerer at blive syge? 

Alle mennesker er udsat for svampesporer i luften, men de udgør stort set kun en risiko for særligt sårbare patienter med langvarigt nedsat immunforsvar. 

Alvorlig svampeinfektion er en af de sjældne, men kendte komplikationer hos meget immunsvækkede patienter, for eksempel patienter med leukæmi og patienter, der er knoglemarvstransplanteret eller organtransplanteret. 

En del af de behandlinger, der i dag gives mod kræft, nedbryder immunforsvaret i en sådan grad, at patienterne er i høj risiko for at få komplikationer, der kan være alvorlige og livstruende, herunder svampeinfektion. Men uden den intensive behandling vil overlevelsen falde, og flere patienter vil dø af deres kræftsygdom. 

I sjældne tilfælde kan det ske, at en rask person bliver syg af en infektion med AF. Det er sket for en ansat, der arbejder i den afdeling på Rigshospitalet, der håndterer prøver af skimmelsvamp. Det er anmeldt som en arbejdsskade. Vi har ikke kendskab til andre tilfælde blandt raske personer.

Hvad gør Rigshospitalet?

Særligt sårbare patienter med langvarigt nedsat immunforsvar, der er i øget risiko for at blive syge, får forebyggende antibiotika mod infektioner. Hvis det vurderes relevant, får de forebyggende svampemedicin. Den forebyggende behandling tilpasses løbende. 

Vi arbejder målrettet på at begrænse svampeforekomsten og foretager løbende målinger. Hvis vi konstaterer, at der er fugtskade et sted, sætter vi ind i tæt samarbejde med Region Hovedstadens Center for Ejendomme og andre relevante parter. 

Det sker ved, at området eller lokalet afskærmes, og man undersøger, om der er tegn på skimmelsvamp. Herefter udbedres fugtskaden, og lokalet/området renoveres og saneres, mens det er afskærmet.

Der har dog været udfordringer med at sikre tilstrækkelig inddæmning i alle situationer. Derfor laver vi løbende nye tiltag, senest med fortætning af døre til skakt-skabe og intensiveret rengøring.

Rigshospitalet har oprettet en taskforce, der har fokus på skimmelsvamp, herunder forebyggelse, opsporing, håndtering af fund, behandling af patienter og kommunikation med patienterne og deres pårørende. Formålet er at afdække, om der er behov for at ændre praksis og at sikre, at Rigshospitalet tager de rette forholdsregler.

Patienter, som får konstateret svamp, mens de er indlagt på hospitalet, får besked om det.  

Hvad sker der med børnene?

Den specifikke AF-svamp er blandt andet fundet i Rigshospitalets sydfløj, hvor hospitalets børnepatienter behandles. Mulighederne for at flytte de svært syge børn til andre dele af hospitalet bliver løbende vurderet. 

Indtil videre er vurderingen, at det er sikrere for børnene at blive på afdelingen, fordi det er nødvendigt, at de er tæt på operationsgangen og det personale, der behandler børn ved akut opståede situationer. 

Et indirekte mål for, hvor godt Rigshospitalet håndterer forekomsten af alvorlige infektioner, herunder svampeinfektion, er behandlingsresultaterne for patienter med leukæmi og knoglemarvstransplanterede patienter, som er de mest immunsvækkede patienter på hospitalet. 

Internationale opgørelser viser, at Rigshospitalet er blandt de allerbedste i verden, når det drejer sig om overlevelse for børn med leukæmi. For de knoglemarvstransplanterede patienter ligger Rigshospitalet blandt de bedste tre procent internationalt, når det gælder overlevelse.

​Hvem kan man kontakte?

Det er vigtigt for os, at patienter føler sig trygge ved at være indlagt på Rigshospitalet. Hvis du har spørgsmål til dit eget eller en pårørendes forløb her, opfordrer vi til, at du sender en email med dit telefonnummer og en kort besked om, at du ønsker at blive ringet op, på: 


Så vil Kommunikation og Presse sørge for, at en fagperson kontakter dig.

OBS! Send ikke patientfølsomme data til os på denne mail. 


Redaktør