Nyt dansk vaccinestudie slår fast: Børn får ikke bivirkninger af MFR-vaccinen

- Når vi tidligere fortalte forældre, at de kunne forvente, at en del børn fik bivirkninger til vaccinen, er det ikke helt rigtigt, forklarer Lone Graff Stensballe om de overraskende resultater.
Et nyt stort forskningsstudie konkluderer overraskende og meget, meget positivt, at MFR-vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde ikke har de almindelige bivirkninger, den ofte er blevet beskyldt for. 

Stor dansk vaccineundersøgelse

Det er danske vaccineforskere med professor Lone Graff Stensballe og læge Dorthe Vittrup fra Rigshospitalet i spidsen, der kan konkludere dette, fordi de netop har publiceret resultaterne af en stor vaccineundersøgelse, der havde til formål at undersøge virkningerne og bivirkningerne ved MFR-vaccinen med fokus på, om vaccinen kunne gives allerede ved seksmånedersalderen.
Vaccinen havde ingen almindelige bivirkninger

Undersøgelsen, der bygger på et lodtrækningsstudie blandt 6.540 danske spædbørn, er klar i sin konklusion: MFR-vaccinen (mod mæslinger, fåresyge og røde hunde) har reelt ikke de almindelige bivirkninger, som den ellers er beskyldt for, og som har fået nogle forældre til at fravælge vaccinen i både Danmark og resten af verden. 

Det kan vi nu dementere, forklarer leder af studiet professor Lone Graff Stensballe:

- Fravær af bivirkninger i et så stort og veldesignet forsøg tyder på, at MFR-vaccinen, som ellers har været uberettiget udskældt og givet anledning til bekymring hos forældre, giver langt færre bivirkninger end frygtet, forklarer Lone Graff Stensballe, der er professor i infektionspædiatri med særligt speciale i vacciner til børn og unge. 

- Vi finder ingen forskel på bivirkninger blandt de børn, der har fik en MFR-vaccine og dem, der har fik placebo (sterilt vand). Så når vi tidligere fortalte forældre, at de kunne forvente, at en del børn fik bivirkninger til vaccinen, er det altså ikke helt rigtigt.” siger børnelæge, professor og leder af forsøget Lone Graff Stensballe.

Studiet vækker international interesse

Studiet vækker international opsigt. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og vaccinemyndighederne i Sydafrika har med baggrund i deres aktive arbejde med tidlig mæslingevaccination været meget interesserede i studiet. Forskningsgruppen har været inviteret til at dele deres resultater i både Geneve og Sydafrika, hvor det videre arbejde med vaccinationsprogrammer bakkes op af studiets fund. 

Senior teknisk rådgiver for mæslinger og røde hunde i WHO, Natasha Crowcroft giver studiet følgende kommentar med på vejen: 

- Stor ros til forfatterne for dette studie, der leverer vigtig information til beslutningstagere på vaccineområdet og til forældre. Studiet giver evidens for, at en dosis mæslingeholdig vaccine ved seksmånedersalderen er sikker og effektiv, hvis den efterfølges af de senere anbefalede doser

-  Fundene er betryggende for læger og forældre, hvis børn har brug for at modtage en tidlig dosis efter udsættelse for mæslingesmitte eller i forbindelse med rejser til områder med udbredt mæslingesmitte. Forskerne fandt at beskyttelsen, som spædbørnene fik fra deres mødre i form af antistoffer før fødslen og via ammemælk, er mere beskyttende end først antaget, hvilket er meget interessant. Sluttelig finder studiet, at børn født for tidligt responderede bedre på en tidlig vaccinedosis end spædbørn født til termin, hvilket vil hjælpe beslutningstagere inden for vaccineområdet med at passe godt på disse sårbare børn. 

- Fundene understreger også fordelene ved højkvalitetsstudier som dette, der er designet til at detaljeret at undersøge hvordan forskellige spædbørn reagerer på vacciner, slutter Natasha Crowcroft.

Bidrager med vigtig viden globalt

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har siden 2017 anbefalet mæslingevacciner fra seksmånedersalderen i særlige situationer, hvor risikoen for mæslingesmitte er stor. Anbefaling er dog givet uden reel afprøvning af effekt og bivirkninger af MFR-vaccinen til seks måneder gamle spædbørn. Derfor bidrager det danske MFR-vaccineprojekt med vigtig viden om både vaccinens effekt og bivirkninger globalt set.

- Det danske MFR-projekt er med til at give viden af den høje forskningsmæssige kvalitet, der er nødvendig for mere udbredte anbefalinger.” siger læge, ph.d. Dorthe Maria Vittrup, som er førsteforfatter på artiklen.

Undersøgelsen er netop udgivet i det anerkendte The Lancet eClinicalMedicine.

Vaccinen er sikker – også til børn i seksmåneders alderen

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det var sikkert og effektfuld at give vaccinen allerede ved 6 måneders alderen, viste det nye studie, at vaccinen øgede beskyttelsen over for mæslinger, sådan at halvdelen af de MFR-vaccinerede spædbørn var beskyttede mod mæslinger efter tidlig vaccination med MFR-vaccine, hvilket kan få stor betydning i lande, hvor mæslinger stadig er et stort problem.

- Det er en lavere andel, end hvad vi ser når man MFR-vaccinerer børn, der er ældre end et år, da børnenes unge alder og tilstedeværelse af mors antistoffer er vigtige faktorer, der hæmmer vaccinens beskyttende effekt. Til gengæld endte børnene, der havde fået en tidlig MFR-vaccine, med et samlet set bedre vaccinebeskyttelse målt efter rutine MFR-vaccination ved 15-måneders-alderen, forklarer Dorthe Vittrup. 

Tidligt fødte havde god effekt af MFR-vaccinen

Femogtredive for tidligt fødte spædbørn deltog også med blodprøver til studiet, og hos dem fandt forskerne en særlig god effekt af tidlig MFR-vaccination – igen uden bivirkninger. 

Dette fund, som skal efterprøves i en større gruppe for tidligt fødte børn, kan potentielt åbne for tidligere MFR-vaccination af for tidligt fødte børn, der er sårbare over for infektionssygdomme, herunder mæslinger.

Samlet set viser resultaterne, at MFR-vaccinen i særlige risikosituationer er helt sikker at give allerede fra 6-måneders alderen.

Om det danske MFR-vaccine-studie 

 • Forsøget var et frivilligt, dobbelt-blindet lodtrækningsforsøg udført i 2019-2021, hvor 6540 spædbørn enten fik en injektion med MFR-vaccine eller sterilt vand, da de var mellem 5-7 måneder gamle
 • En andel af deltagerne (10%) deltog i blodprøvetagning med henblik på vurdering af vaccinens effekt målt som antistof-respons. Børnene og deres mødre fik taget blodprøver forud for injektionen, og igen ca. 4 uger efter injektion og rutine MFR-vaccination ved 15-måneders-alderen
 • Efter vaccination i 5-7-måneders-alderen, var 47%, 28% og 57% beskyttede over for hhv. mæslinger, fåresyge og røde hunde
 • Der var ingen forskel i risiko for bivirkninger (Hazard Ratio) imellem de to grupper: 1.00 (95% CI, 0.94-1.07)
 • Artiklen kan læses på The Lancet eClinicalMedicine hjemmeside: https://authors.elsevier.com/sd/article/S2589537023005989 ​
 • Se mere på MFR-projektets hjemmeside​
 • MFR-projektet er støttet Innovationsfonden

Om Hazard Ratio

 • 95 %-konfidensintervaller (95%CI) betyder, at man er 95 % sikker på, at den sande værdi ligger mellem de to værdier angivet i intervallet
 • Når konfidensintervallet for en ratio indeholder værdien 1, så er der ikke fundet en statistisk signifikant forskel
 • Intervallerne er smalle, fordi det viser, at forsøget har høj præcision, hvilket er relevant, når man tester, om en hypotese er sand

MFR-vaccine – ofte stillede spørgsmål

 • Hvordan virker MFR-vaccine?
  • MFR-vaccinen er en levende-svækket-virus-vaccine, der virker ved at stimulere vores immunforsvar til at beskytte imod mæslinger, fåresyge og røde hunde
 • Hvor mange børn får MFR-vaccinen – (i DK og i verden)?
  • 94 % danske spædbørn blev MFR-vaccineret i 2022. Målet er mindst 95 %. Globalt er 83 % af alle børn vaccineret mod mæslinger i 2022.
 • Hvorfor skal man tage den?
  • Mæslinger er en ekstremt smitsom sygdom, med sjældne men potentielt meget alvorlige følger. Fåresyge kan i sjældne tilfælde medføre nedsat fertilitet. Røde hunde kan medføre alvorlig forsterskade hos gravide
 • Hvordan får man den?
  • MFR-vaccinen er en del af det danske børnevaccinationsprogram og fås hos egen læge ved 15-måneders- og 4-års-alderen

Kontakt og yderligere information

Alternativt kontakt pressekonsulent på Rigshospitalet linda.svenstrup.munk@regionh.dk


​​

Redaktør