​​

Center for Kræft og Organsygdomme lægger fire afdelinger sammen til to

​I Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet bliver Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme og Afdeling for Nyresygdomme fra 15. januar én afdeling under samlet ledelse. Det samme gælder Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme, som lægges sammen med Afdeling for Organkirurgi og Transplantation

​​

Center for Kræft og Organsygdomme går ind i 2024 med en større økonomisk ubalance, hvilket betyder, at centret skal finde besparelser på i alt cirka 40 millioner kroner på årsniveau. En del af besparelserne findes ved en fusion af afdelinger.

To nye afdelinger med samme høje kvalitet

Helt konkret betyder det, at Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme fusioneres med Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, og at Afdeling for Nyresygdomme fusioneres med Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme. 

Selvom de fire oprindelige afdelinger har meget forskellige størrelser, behøver man ikke bekymre sig for, at kvaliteten bliver forringet for mindre patientgrupper, og der vil være stort fokus på, at de mindre afdelinger ikke oplever at blive opslugt af de store, fortæller centerdirektør Christian Worm:

- Det er afgørende for os, at der bliver arbejdet for at skabe en ny fælles afdeling, hvor man trækker ligeværdigt på begge de tidligere afdelingers gode erfaringer, siger han og uddyber, at det vil ske i tæt samarbejde med både medarbejdere og afdelingsledelser. 

​Patienter, pårørende og samarbejdspartnere kan altså fremover forvente, at se de samme medarbejdere, som de plejer, og at de højt specialiserede kompetencer rykker med ind i de nye arbejdskonstellationer.


- Vi har i alle fire afdelinger mange erfarne og specialiserede medarbejdere med stærke kompetencer på højt niveau. Det er afgørende for os at sikre, at de har lyst til at fortsætte i de nye afdelinger, siger centervicedirektør Mette Rosendal Darmer.

Faglig udvikling og bedre patientforhold

Med fusionerne ser centerdirektør Christian Worm og centervicedirektør Mette Rosendal Darmer også muligheder for flere faglige gevinster ved sammenlægningerne.

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme og Afdeling for Organkirurgi og Transplantation arbejder allerede i dag tæt sammen om patienter med tarmsvigt, leversvigt og levertransplantation. Her vil en sammenlægning betyde tættere samarbejde om patientforløb og både indlæggelser og ambulante forløb med færre overgange og større fleksibilitet for patienten.

Afdeling for Nyresygdomme og Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme er også allerede i dag tæt knyttet og deler både laboratoriefaciliteter, sengeafsnit og i nogen grad ambulatorier. Med sammenlægningen håber centerledelsen, at samarbejdet kan styrkes yderligere – ikke mindst ved fysisk at flytte Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdommes kliniske funktioner fra Ole Maaløes Vej til Blegdamsvejsmatriklen, så både patienter og medarbejdere med tilknytning til begge specialer slipper for den lange transport gennem kælderen, når de skal frem og tilbage.

Betydning for patienter og pårørende

Hvis du er patient eller pårørende til patient på en af de berørte afdelinger fortsætter din behandling og dit forløb i udgangspunktet uændret. 

Nu følger en proces, hvor nye navne og eventuelle flytninger skal på plads, men det vil din afdeling orientere dig om, når det bliver relevant. 

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte din afdeling som vanligt. ​


Redaktør