​​

Super Seje Søskende Dag: De syge børns søskende skal hyldes

​Lørdag den 13. april 2024 afholder Rigshospitalet for anden gang ”Super Seje Søskende Dag”, hvor søskende til kronisk og alvorligt syge børn og unge skal fejres og anerkendes.

Hvert år rammes mere end 33.000 børn og unge af en kronisk eller alvorlig sygdom. Og det kan få store konsekvenser – ikke blot for det syge barn, men også for raske søskende. Den raske bror eller søster kommer let til at lide under det massive fokus, der helt naturligt er på den syge bror eller søster, og de bekymringer forældrene står med i den forbindelse.

​Raske søskende skal også i fokus

Det er med andre ord ikke altid lige let at være søskende til en syg søster eller bror. Det fortæller psykolog Julie Høgh fra Rigshospitalet, som er med til at arrangere dagen: 

- Søskende til kronisk og alvorligt syge børn og unge kommer let til at blive overset, fordi forældrene naturligvis må bruge størstedelen af deres energi og fokus på det syge barn og bekymringer omkring dette, særligt i akutte perioder eller under indlæggelser. 

- Vi ser ofte, at den raske søster eller bror er meget bevidst om ikke at være til yderligere bekymring for sine forældre. Barnet holder derfor ofte mange tanker, følelser og oplevelser for sig selv og gør sig umage for at være ”det lette barn”, fortæller Julie Høgh.  

Julie Høgh forklarer endvidere, at forskning viser, at søskende, som vokser op i familier med alvorlig sygdom tæt inde på livet, er i risiko for en række psykiske udfordringer gennem livet, herunder både stress, angst, depression, lavt selvværd og generel mistrivsel. Når man i undersøgelser spørger de raske søskende, hvad der havde været hjælpsomt for dem i den periode, hvor deres bror eller søster var syg, og de levede med alvorlig sygdom tæt inde på livet, er svaret entydigt; 

- De næver, at det for det første ville have haft afgørende betydning for dem, hvis de allerede under søster eller brors sygdomsforløb var blevet inddraget i, hvad der foregår på hospitalet. For det andet vil de raske søskende gerne føle sig set, hørt og anerkendt – både af mor og far, men også af hospitalets personale. Og det er netop dette, vi ønsker at skabe rammerne for at imødekomme til Super Seje Søskende Dagen fortæller Julie Høgh

Børnesmertesygeplejerske Susanne Molin, der er medarrangør af dagen tilføjer; 

- Det er vores ambition at inddrage hele familien, når et barn er indlagt hos os og vi ønsker at også søskende føler sig velkomne på hospitalet. Super Seje Søskende Dagen er med til at understrege og virkeliggøre dette, også fordi de mange frivillige voksne, der hjælper på dagen, i højere grad får øjnene op for søskende, når de kommer på afdelingerne og dermed vænner vi vores bevidsthed til også at huske de raske søskende derhjemme, når vi møder et indlagt barn.  

​​En mindeværdig dag med et kærlighedsbrev fra mor og far

På dagen vil alle søskende blive inddelt i tre aldersgrupper hhv. 5-8 år, 9-12 år og 13-18 år. Til hver aldersgruppe er der udvalgt nogle helt særlige aktiviteter for at gøre dagen mindeværdig og spændende. 

Dagen afsluttes med et brag af en hyldestceremoni, hvor børnene og de unge får overrakt et kærlighedsbrev fra deres forældre, mens der spilles musik og skydes guldkonfetti af. Dette kærlighedsbrev spiller en helt central rolle til Super Seje Søskende Dagen, da det er et helt særligt anerkendende brev, som den raske søskende får fra sin mor og far som et tydeligt og konkret bevis på, hvor værdsat og elsket barnet er. 

Mor og far eller medmor får naturligvis støtte til at skrive brevet i Brevskrivningscafeen under Super Seje Søskende Dagen. Brevskrivningscafeen er obligatorisk for at sikre, at alle børn og unge får overrakt et kærlighedsbrev. som vil booste barnets følelse af at være supersej og føle sig set, hørt og anerkendt i en periode, hvor meget af mor og fars opmærksomhed helt naturlig tilfalder det syge barn i familien.  

Forældrene, der deltager på dagen, kan også deltage i et forældreforum med relevante oplæg bl.a. om hvordan man passer på sig selv og sin familie, og mulighed for erfaringsdeling med andre forældre. 

​Et strategisk indsatsområde i Regionen

Projektet er en del af Rigshospitalets strategi for at støtte søskende bedst muligt, samt er en del af Region Hovedstadens strategiske mål om at være ’Børnenes Rigshospitalet’ og sætte yderligere fokus på at støtte børn og unge i et sygdomsforløb – også som pårørende. Projektgruppen forventer, at ”Super Seje Søskende” bliver til et tilbagevendende årligt tiltag for søskende på Rigshospitalet og Mary Elizabeth Hospital. Det er i år 2. gang, at eventet bliver afholdt, og erfaringerne og opbakningen til tiltaget viser med al tydelighed, at der er grobund for at fortsætte traditionen.

Super Seje Søskende Dagen gennemføres takket være et en stor gruppe af frivillige fra både Rigshospitalet samt eksterne samarbejdspartnere, der støtter med både økonomi og aktiviteter på dagen. 

Læs nærmere herom på vores hjemmeside: Rigshospitalet.dk/supersejesoeskende.

​​​Tilmelding

Super seje søskende dagen er for søskende (5-18 år) til kronisk og alvorligt syge børn og unge med tilknytning til Rigshospitalet. For at kunne deltage, skal man tilmeldes og have sin tilmelding godkendt. 

Du finder linket til tilmeldingen her.


Redaktør