Skannere på skinner i Rigshospitalets TraumeCenter

​TraumeCenteret har taget to nye, avancerede skannere i brug, der understøtter høj patientsikkerhed, hurtigere og mere præcis diagnostik samt et effektivt workflow på traumestuen.
I Rigshospitalets TraumeCenter er hurtig og præcis billeddiagnostik afgørende for behandlingen af de omkring 1700 svært tilskadekomne og kritisk syge patienter, som centeret modtager hvert år.

Patienterne modtages direkte på et operationsleje, der samtidig fungerer som skannerleje, så man undgår at skulle flytte patienten for at CT-skanne.

- Den direkte modtagelse på operationslejet er afgørende, da det giver os mulighed for at skanne selv meget ustabile patienter uden unødig forsinkelse. De to nye CT-skannere giver os moderne teknologi, der øger vores mulighed for at håndtere patienter med de helt akutte traumer, siger Christian Svane, der er afsnitsansvarlig overlæge i TraumeCentret.

Høj billedkvalitet sikrer hurtig diagnose

Skannerne har en stor åbning med optimal plads og adgang til patienten under skanningen. De er blandt de mest avancerede af den type, der kører på skinner, kaldet "sliding gantry". Det betyder, at skannerne bevæger sig på skinner hen over operationslejet med patienten i modsætning til den typiske CT-skanner, hvor lejet med patienten bevæger sig ind igennem skanneren. Det er vigtigt i TraumeCentret, hvor man kan have behov for at operere patienten hurtigt uden at skulle bruge tid på flytning.

Skannerne leverer desuden høj billedkvalitet ved hjælp af kunstig intelligens, hvilket er med til at sikre lav stråledosis til både børn og voksne, så den rigtige diagnose stilles første gang.

Billeder klar på den halve tid

Tidligere måtte radiologen, der vurderer skanningerne, vente op til cirka 30 minutter på, at alle billeder af patienten blev klar i systemet, hvorefter der kunne stilles en diagnose. Denne ventetid er med de nye skannere reduceret til det halve.

- Med de nye CT-skannere er vi også i TraumeCentret kommet teknisk up-to-date og kan være med til at sikre hurtig og præcis diagnostik samt lav stråledosis til patienter med de allermest akutte traumer og skader, siger Caroline Ewertsen, der er overlæge på Afdeling for Røntgen og Skanning og ansvarlig for samarbejdet med TraumeCentret.

Stor investering fra Region Hovedstaden

De to traumeskannere indgår i Afdeling for Røntgen og Skannings i alt 13 CT-skannere på Rigshospitalets matrikel på Blegdamsvej.

Indvielsen af skannerne markerer en betydelig opgradering af TraumeCentrets diagnostiske kapacitet og fuldender hospitalets mulighed for at give den bedst mulige diagnostik for patienten også i de mest alvorlige tilfælde.

Region Hovedstaden har investeret 35 millioner kroner i de to nye skannere, der nu er fuldt fungerende. ​Redaktør