​​

Rigshospitalet åbner NIDCAP Trænings- og Udviklingscenter

Nu kan sundhedsfaglige ​få en uddannelse i at læse syge nyfødte og for tidligt fødte børns signaler og tilrettelægge individuel udviklingsstøttende pleje og behandling derefter.​​


Nyfødte børn, der er indlagte, kan ikke selv fortælle, hvordan de har det; og så alligevel. De kommunikerer blandt andet gennem måden, de trækker vejret på, bevæger sig på, deres kulør, og hvordan de sover. For at kunne forstå dette ”sprog”, skal man vide, hvad man skal kigge efter – de små signaler.

Netop det at være eksperter i at se og tolke små børns signaler er noget, man har arbejdet målrettet på i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Afdelingen er nu nået så langt, at de den 26. januar 2024 åbnede et nationalt trænings- og udviklingscenter i den særlige NIDCAP-metode og -tilgang. Det nye NIDCAP-center er nr. 2 i Danmark sammen med centret i Aarhus, der var det første i Danmark. 

NIDCAP står for Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program og er internationalt anerkendt og 'golden standard' for, hvordan intensiv pleje, behandling og omsorg bør tilpasses ud fra en individualiseret og familiecentreret tilgang. Formålet er at minimere stress, smerte og ubehag samt støtte og styrke det nyfødte barns neurologiske udvikling, forældre-barn relationen og familiedannelsen.

I 2015 blev Afdeling for Nyfødte og Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn certificeret i tilgangen som den første og eneste intensive neonatalafdeling i Danmark, og indsatsen er nu kulmineret i oprettelsen af et NIDCAP-center, der tilbyder specialuddannelse for fagprofessionelle fra ind- og udland.

Guide og støtte til foræl​​dre og sundhedsprofessionelle

Den ene leder af NIDCAP-centret på Rigshospitalet, intensivsygeplejerske Jannie Haaber, fortæller:

- NIDCAP er både en filosofi, et program, en tilgang og en observationsmetode. Det handler om at se og forstå det lille barn – at få en helhedsforståelse af dets styrker, udfordringer og sårbarheder kombineret med viden og forståelse af barnets sygdom, medicin og teknisk udstyr.

Jannie Haaber er intensivsygeplejerske, APIB Professional og NIDCAP-træner, og hun skal sammen med neonatolog, overlæge og APIB Professional Porntiva Poorisrisak stå i spidsen for NIDCAP centret på Rigshospitalet. 

- Ved at se på barnets signaler ud fra strukturerede observationer, kan vi tilpasse miljøet, plejen og behandlingen til det enkelte barn og beskytte det mod stress og ubehag. Det giver barnets hjerne bedre betingelser for at udvikle sig, styrker trivslen og støtter tilknytningen mellem barnet og forældrene, så de kan være de primære omsorgspersoner for deres barn. 

Jannie Haaber forklarer endvidere, at når en NIDCAP professional laver en observation af et barn, kigger man ud over de medicinske parametre blandt andet på, hvor hurtigt, effektivt og regelmæssigt barnet trækker vejret og ændringerne herpå, barnets farver, bevægelser, evne til at spise og fordøje, kvaliteten af barnets søvn, og hvordan barnet selv forsøger at finde velbehag. Endvidere hvad i miljøet og måden vi interagerer med barnet på, der kan udfordre barnet og omvendt bidrage til at støtte barnet til at opnå balance og velbefindende. Observationen munder ud i en rapport med en beskrivelse af barnets adfærd og anbefalinger til pleje og behandling. 

Formålet er at kunne guide og støtte forældre og sundhedsprofessionelle i at tilpasse pleje og behandling til det enkelte barn og familie og dermed bidrage til at barnets modning og udvikling styrkes - at barnet med rette støtte får muligheder for at kunne præstere sit bedste med det udgangspunkt det har og familien støttes og styrkes i at være de primære omsorgsgivere for deres barn.

Husk s​​​utten

En af de forældre, der har fået en NIDCAP-rapport om sit barn under indlæggelsen på Rigshospitalet, er Cecilie. Hun er mor til Vilje, der blev født i uge 25 – altså 15 uger for tidligt. 

- Jeg er imponeret over, hvor mange informationer, de fik ved bare at se på hendes vejrtrækning. Den pjece, man får udleveret, er meget overordnet for alle præmature babyer, og her blev der jo kigget specifikt på Vilje, og hvilke tiltag, anbefalinger og mål der skulle være for hende for, at hun kunne trives og få den bedste pleje.

En af de anbefalinger, Viljes forældre fik, var, at de skulle huske at bruge sutten, når hun skal have sondemad.

- De observerede, at hendes sut hjælper hende til at falde til ro. Et andet råd var, at vi skal huske at svøbe hende ind, når hun skal vejes, så hun har styr på sine arme og ikke bruger energi på at tage dem ind til kroppen. Det råd har vi brugt rigtig meget. Det har været helt fantastisk at få råd og anbefalinger, der er specifikke for Vilje. Alle burde få sådan en vurdering af deres barn, måske fast med nogle ugers mellemrum, for barnet ændrer sig hele tiden, siger Cecilie, der nu er hjemme igen med Vilje efter cirka to måneders indlæggelse.

Det nye trænings- og udviklingscenter åbnede officielt 26. januar 2024 og det blev fejret med et symposium om NIDCAP, hvor både mastertrænere fra Holland og Sverige deltog og holdt oplæg.

Med Rigshospitalets center findes der nu 21 NIDCAP centre i Europa, heraf 2 i Danmark, og der er centre i flere andre dele af verden.

Læs mere om Rigshospitalets NIDCAP-Center på centrets hjemmeside.​

NIDCAP-uddannelser 

NIDCAP-centeret i København tilbyder uddannelse til sundhedsprofessionelle, der arbejder med syge nyfødte eller for tidligt fødte børn, og som ønsker større viden, fokus og færdigheder til at observere og forstå barnets adfærd og signaler, tilpasse og strukturere pleje, behandling og miljø til det enkelte barns følsomheder og styrker. Centeret tilbyder til at starte med to former for uddannelse: 

NIDCAP Professional: Uddannelse til NIDCAP-professional er en ekspertuddannelse, som tager ca. 2 år. Den består blandt andet af teori, evidens, systematiserede observationer, rapportskrivning, formidling og samarbejde med familie samt tværfaglige kollegaer tilknyttet afdelingen.

og

FINE-uddannelsen (Family and Infant Neurodevelopmental Education): FINE uddannelserne b​estår af flere levels. FINE 1 består af teoretisk forelæsning med dialog og refleksion samt workshops i praksis. FINE del 2 er et 12 ugers uddannelsesforløb i praksis med specifikt fokusområde for hver uge baseret på NIDCAP. Der vil være supervision, fælles reflektion og feedback med en træner igennem hele forløbet.

NIDCAP-centeret på Aarhus Universitetshospital tilbyder tilsvarende uddannelser, og de to nationale centre samarbejder tæt om den nationale indsats.

​Billeder fra åbningen ​af centret 

Redaktør