Ny professor samler palliation og rehabilitering

​Med tilknytningen af Ann-Dorthe Zwisler som ny professor samles forskning i palliation og rehabilitering i en mere sammenhængende indsats på tværs af diagnoser og sektorer.​​

Vent...

​​

Foto af Julie Fischer: Det demografiske pres og flere nye, succesfulde behandlinger øger behovet for rehabilitering og palliation, mener ny professor Ann-Dorthe Zwisler. 


Gennem de seneste ti år har der været en stigende opmærksom på at sammentænke rehabilitering og palliation i det danske sundhedsvæsen. I et nyt professorat ved Københavns Universitet og Rigshospitalets Klinik for Lindrende Behandling skal overlæge Ann-Dorthe Zwisler løfte den fælles forskningsindsats på begge områder i et tværfagligt samarbejde med professor Geana Kurita. 

Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet har valgt at omdanne et allerede eksisterende klinisk professorat i palliativ medicin til et professorat med fokus på både rehabilitering og palliation. Denne nytænkning åbner mulighed for at videreføre den solide og internationalt anerkendte forskning inden for palliativ medicin ved kræftsygdom, som professor emeritus Per Sjøgren har stået for. Professoratet gør det samtidigt muligt at udvide målgruppen for den palliative indsats til mennesker med anden alvorlig sygdom end kræft – og sætte mere fokus på rehabilitering og en tidlig forebyggende indsats. På kræftområdet skal professoratet være med til at bane vej for en mulig international akkreditering til Rigshospitalet. 

- Rehabilitering og palliation har hver for sig og sammen bevæget sig fra at være seriøse ’side’-projekter til at stå centralt i organiseringen af sundhedsindsatser på tværs af regioner, kommuner og almen praksis i Danmark og internationalt. Det er vores forventning, at det demografiske pres med flere ældre borgere og udviklingen af nye, succesfulde behandlinger kun er med til at øge behovet for at forske i områderne. Det gælder både for kræft og andre alvorlige sygdomme, siger Ann-Dorthe Zwisler. 

Hun fremhæver, at Afdeling for Kræftbehandling på vegne af Rigshospitalet viser vejen til at samle indsatserne – og samtidigt sikrer, at palliation er for alle og ikke kun kræftsyge. 

Stor erfaring fra OUH

Ann-Dorthe Zwisler kommer fra Odense Universitetshospital (OUH), er speciallæge i kardiologi og har siden 1997 arbejdet klinisk og forskningsmæssigt med forebyggelse og rehabilitering ved hjertesygdom. Hun har i sine tidligere stillinger haft fokus på implementering af evidensbase ret indsatser og kvalitetssikring af den samlede tværsektorielle indsats i samarbejde mellem den kardiologisk afdeling, de omkring¬liggende kommuner, almen praksis og borgeren selv. Sideløbende har hun været leder for et Novo Nordisk-initieret program, hvor hun sammen med kollegaer fra fem specialer udvikler et MDT-koncept med fælles specialistnetværk for diabetes og multisygdom.

Ann-Dorthe Zwisler har flere års erfaring som leder inden for feltet og var i perioden 2015-2021 chef for Nationalt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Det var i en periode, hvor to selvstændige videncentre for henholdsvis palliation og rehabilitering skulle samles i et nationalt videncenter. 

Ann-Dorthe Zwisler er begyndt i sit professorat d. 1. januar 2024.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor