​​​​​​​​​

De gode råd om amning ændrer sig – oftere end man tror

​En koordinerende ammevejleder skal styrke ammerådgivningen på tværs af hospitalet og sikre akut hjælp til ammeproblemer


Koordinerende ammevejleder Tabitha Kettner på ammestuegang, hvor hun sammen med kollegerne i afsnittet gennemgår alle patienternes ammesituation.


Gode råd om amning er der mange af, og fagområdet ændrer sig konstant med nye vejledninger og anbefalinger. Derfor kan fødende indimellem opleve at få modstridende råd om amning. Det viser sig blandt andet i den årlige undersøgelse af patientoplevelser (LUP).

I håb om at ændre det har Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel oprettet en ny funktion: En ammevejleder, der skal koordinere ammevejledning på tværs af hele afdelingen samt undervise og supervisere kolleger i amning. Målet er at sikre, at de råd, der bliver givet, tager udgangspunkt i nyeste viden og forskning, og at det er samme råd, man får på både svangreafsnit, fødeafsnit og barselsafsnit som til jordemoderkonsultation. 

Tabitha Kettner, der har været ansat som koordinerende ammevejleder siden januar, fortæller:

- Amning er et felt, der ændrer sig rigtig meget, så alle, der arbejder med det, ved, at det man sagde for nogle år siden ikke nødvendigvis er korrekt mere. Derfor er det vigtigt hele tiden at justere rådgivningen i forhold til de nyeste anbefalinger, siger hun.


Som eksempel på, hvor hurtigt rådene ænder sig, nævner Tabitha Kettner ’brystbetændelse’. Her har vejledningen nu ændret sig fra varmebehandling, udmalkning og brystmassage til ingen massage og kolde omslag, da nyere forskning viser, at brystbetændelse også kan opstå på grund af ubalance i bakteriefloraen inde i brystet, og det kan forværre tilstanden at malke ud og massere hårdt.   


- Det er nyt for mange, og det samme gælder rådet om, at man skal amme efter barnets behov og ikke hver tredje time. Barnet skal ikke begrænses i, hvor ofte og hvor lang tid det får bryst. Vi bliver klogere hele tiden, som tingene bliver undersøgt videnskabeligt, og dermed kan vi gøre det endnu bedre for de ammende kvinder og børnene. 


Ammestuegang og akut hjælp

Som et led i den nye funktion går Tabitha Kettner ammestuegang på alle afsnit hver uge: 

- Sammen med kollegerne i afsnittet gennemgår jeg alle patienternes ammesituation. Nogle kolleger har brug for at vende en konkret problemstilling med mig, mens andre har brug for vejledning i en teknik, og andre igen har brug for oplæring på stuen under supervision, forklarer hun. 

Alle sosu-assistenter, sygeplejersker, jordemødre og læger, der arbejder med amning i afdelingen, tilkalde Tabitha Kettner akut ved svære ammeforløb, når hun er på arbejde, fordi hun er ansat i en funktion på tværs af hele afdelingen.   

Rigshospitalet er et foregangssted på området. Jeg har ikke hørt om tilsvarende stillinger andre steder i Danmark, siger Karen Bøhrnsen, der er ekspert på området og dansk koordinator i det internationale netværk, der certificerer ammerådgivere (IBLCE). 

Hun mener, det er unikt, at en ledelse i så høj grad prioriterer og læner sig op ad en ammesagkyndig, som stillingsbeskrivelsen lægger op til.

- Hvis alle fødesteder havde sådan en stilling, ville amningen nationalt løfte sig til nye højder. Den forskelligartede ammevejledning er en stor udfordring, og Tabitha har mulighed for at ensrette den. Jeg tror på, at hun vil kunne præge resten af landet, når hun udvikler nye strategier og handleplaner. Det vil forhåbentlig brede sig som ringe i vandet til resten af landet, siger Karen Bøhrnsen.

Redaktør