Ændret behandling giver lungetransplanterede længere tid med raske lunger

Lungetransplanterede kan få længere tid med raske lunger, hvis de fra starten får en anden medicin, end lægerne indtil nu har givet. Det viser et forsøg. Forskerne håber, det kan give længere levetid

​Lungetransplantation på Rigshospitalet.

Kronisk afstødning er noget, alle transplanterede frygter. Det betyder nemlig, at det organ, man har fået, langsomt stopper med at virke. 

Men nu har nordiske lungelæger i et stort forskningsstudie fundet en måde at udsætte den kroniske afstødning af donorlunger på. Studiet viser nemlig, at hvis de lungetransplanterede fra starten får en anden medicin, end de hidtil har fået, kan det udsætte den kroniske afstødning. Med den hidtidige behandling med midlet Ciclosporin har 39 procent kronisk afstødning efter tre år, hvorimod kun 13 procent har kronisk afstødning efter tre år, hvis man starter med et andet immundæmpende middel, Tacrolimus, ved transplantationen. 

- Jeg er meget begejstret for resultatet. Kronisk afstødning er en bekymring hos mange lungetransplanterede, for det giver åndenød, nedsat lungefunktion, flere infektioner, dårligere livskvalitet og på sigt øget dødelighed. Vi ved, at kronisk afstødning rammer de fleste på et tidspunkt, og vi kan ikke effektivt stoppe den proces, så det gælder om at udskyde den. Det har vi bedre muligheder for nu, siger Thomas Kromann Lund, der er overlæge i lungemedicin på Rigshospitalets afsnit for lungetransplantation og lungesygdomme. 

Behandlingen er ændret i sommer

Alle personer, der har fået en organtransplantation, skal resten af livet tage medicin, som dæmper kroppens immunforsvar, så kroppen ikke afstøder det nye organ. Der findes to forskellige midler, og tidligere studier har ikke kunnet fastslå, om det ene var bedre end det andet for lungetransplanterede. 

​Overlæge Thomas Kromann Lund.​


- Med studiet her kan vi sige, at Tacrolimus er den medicin, der udsætter kronisk afstødning af lunger længst, og det giver umiddelbart ikke flere bivirkninger. Derfor er vi fra denne sommer gået over til at give Tacrolimus til de mennesker, der får en lungetransplantation, hvor vi tidligere i Skandinavien har brugt præparatet Ciclosporin, fortæller Thomas Kromann Lund, der er leder af den danske del af studiet.

I studiet har forskere fra Finland, Sverige, Norge og Danmark fulgt 249 lungetransplanterede patienter, hvor halvdelen har fået medicinen Tacrolimus, mens den anden halvdel fik Ciclosporin, som indtil sommeren 2023 har været førstevalget til lungetransplanterede. Patienterne er blevet fulgt i tre år efter transplantationen, og de nye og bedre resultater med Tacrolimus har altså ført til en ændring i behandlingen. 

Håber på længere levetid

Thomas Kromann Lund understreger, at tidligere transplanterede som udgangspunkt ikke skal skifte medicin, da et skifte kan give andre ulemper. 

Personer, der har fået en lungetransplantation, lever i gennemsnit syv år med deres nye lunger. Forskerne håber dog, at levetiden kan forlænges, når den kroniske afstødning kan forsinkes hos en del af patienterne. Det undersøger de i opfølgende studier, der offentliggøres i løbet af de kommende år. 

Resultaterne blev præsenteret på den store europæiske lungekongres ERS i Milano i september og er bragt i det ansete videnskabelige tidsskrift Lancet Respiratory Medicine. Studiet er overordnet blevet styret fra Sverige ved professor Göran Dellgren. 


Redaktør