​​

Store forskelle i europæisk gigtbehandling

​En ny danskledet forskningsundersøgelse afslører betydelige forskelle i retningslinjer for behandlingen af psoriasisgigt (PsA) og rygsøjlegigt (axSpA) på tværs af de europæiske lande. 

Vent...

Det europæiske landkort for behandling af psoriasis- og rygsøjlegigt er en broget sammensætning af forskellige behandlingstilbud. Det viser en ny, stor europæisk undersøgelse, der er ledet af forskere fra Rigshospitalet. I undersøgelsen sammenligner forskerne de internationale behandlingsanbefalinger for henholdsvis psoriasisgigt (EULAR) og rygsøjlegigt (ASAS-EULAR) med nationale behandlingsanbefalinger i 15 europæiske lande. 

Resultaterne viser, at kun ét ud af 15 lande fulgte alle EULAR-anbefalingerne for psoriasisgigt-behandling, mens fire lande fulgte alle ASAS-EULAR-anbefalingerne for behandling af rygsøjlegigt. Overraskende havde fem lande ingen nationale behandlingsanbefalinger og fulgte i stedet andre regler. Derudover var behandlingsanbefalingerne i flere lande ældre end de seneste EULAR/ASAS-EULAR-anbefalinger.

Det er forskere fra Rigshospitalets Afdeling for Rygkirurgi, Led og Bindevævssygdomme og deres store forskningsenhed COPECARE, der står bag undersøgelsen. Undersøgelsen er den første af sin slags i mere end 10 år og er publiceret i The Lancet Regional Health – Europe.

Danske patienter er velbehandlede​

​Førsteforfatter læge og ph.d. Brigitte Michelsen, fortæller, at selvom Danmark ikke følger alle anbefalingerne, er de danske patienter som udgangspunkt velbehandlet:

- Vores forskning viser, at det er de færreste lande, der følger alle retningslinjer, og der kan være gode grunde til nationale forskelle, fordi blandt andet behandlingskultur og økonomi også spiller ind. Ligesom det tager tid at implementere og opdatere nye internationale behandlingsanbefalinger i det enkelte land. Danmark har et solidt behandlingsfundament, men det er altid godt at få et afsæt for at se på, om vi kan gøre noget endnu bedre eller anderledes, siger førsteforfatter Brigitte Michelsen, COPECARE, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet.

Betydelig variation i tilbud om biologisk behandling


En af de mest interessante fund i undersøgelsen var, at kriterier for patienternes opstart af biologiske eller målrettede immundæmpende behandlinger varierede betydeligt mellem landene. Det er opsigtsvækkende, fordi tidspunkt for opstart af den biologiske behandling kan have en stor indvirkning på patienternes sygdomsudvikling og behandlingsresultater, forklarer Brigitte Michelsen.

Undersøgelsen afslørede også, at interleukin-17-hæmmere i flere lande ikke blev prioriteret som behandling for psoriasisgigtpatienter med hudinvolvering. Der var også forskelle i, hvornår Janus Kinase-hæmmere blev anvendt i behandlingshierarkiet, mens Phosphodiesterase-4-hæmmere ikke var i brug eller blev refunderet i de fleste lande.

- Det er forskelle, som netop opstart af ny behandling i behandlingshierarkiet set i forhold til, hvor aktiv sygdommen er, der har betydning for, hvor velbehandlede patienterne er, og dermed også hvilket liv du lever som patient. Det er blandt andet derfor, at det værdifuldt at få kortlagt forskellene, så vi kan få sat fokus på dem, forklarer Brigitte Michelsen.

Hun peger på, at næste skridt bliver at sætte fokus på, hvad forskellene reelt betyder for patienternes sygdomsforløb i de enkelte lande.

Forskerne håber resultaterne får indflydelse på behandlingsstandarden og uligheden i Europa

Undersøgelsen sætter de forskellige nationale behandlingsanbefalinger i et bredere perspektiv. Det kan være interessant for patienter, læger og interessenter som fx sundhedsstyrelser at kunne sammenligne behandlingsanbefalinger på tværs af forskellige lande.

- Når vi taler om standardisering af behandlingspraksis på verdensplan, kan evidensbaserede internationale behandlingsanbefalinger udgøre en vigtig basis for udviklingen af nationale behandlingsanbefalinger og praksisser, forklarer Brigitte Michelsen.

Samtidig påpeger forskeren, at nogle lande på den anden side kan have brug for nationale behandlingsanbefalinger på grund af økonomiske begrænsninger til fx dyre lægemidler – eller på grund af andre administrative begrænsninger.

- Trods forskellige barrierer kan vi se, at de nationale anbefalinger i langt de fleste lande stadig læner sig tungt op ad de internationale anbefalinger, hvilket understreger anbefalingernes betydning. Vores forskning fremhæver også vigtigheden af kontinuerlig opdatering af reumatologiske behandlingsanbefalinger og understreger behovet for et styrket samarbejde mellem europæiske lande inden for dette område. Derfor er undersøgelsen også er et vigtigt skridt mod en mere ensartet og effektiv behandling af PsA og axSpA i hele Europa, siger Brigitte Michelsen.

På baggrund af kortlægningen skal forskerne i COPECAREnu i gang med at undersøge yderligere forskelle i behandlingsanbefalinger og praksisser for patienter med psoriasis- og rygsøjlegigt (PsA og axSpA) på tværs af landene i EuroSpA samt undersøge, hvordan disse forskelle kan påvirke behandlingens effektivitet. Forskerne håber, at man dermed kan tage yderligere skridt i retning af en ensartet behandling på tværs af de europæiske grænser.

 
Læs hele forskningspublikationen her.

Det europæiske samarbejde

De internationale behandlingsanbefalinger for henholdsvis psoriasisgigt er udarbejdet av European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) og de internationale behandlingsanbefalinger for rygsøjlegigt er udarbejdet av Assessment of SpondyloArthritis international Society og EULAR (ASAS-EULAR).

Studiet er et initiativ fra EuroSpA RCN, som er et europæisk samarbejde mellem psoriasis- og rygsøjlegigt registre, og har involveret forskere fra 15 europæiske lande.
EuroSpA er ledet fra Rigshospitalets forskningsenhed COPECARE i Danmark, som også har stået i spidsen for den store europæiske undersøgelse.

Læs mere om EuroSpA her: https://eurospa.eu/Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor