Millioner til den personlige medicins maskinrum

​Professor Sisse Rye Ostrowski fra Rigshospitalet har fået bevilget 14 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden til at forbedre data-infrastrukturen for personlig medicin.


Forskere på Rigshospitalet får nu et betydeligt millionbidrag til at løfte udviklingen af personlig medicin. Med en bevilling på 14 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden kan hospitalet udvide og professionalisere den videnskabelige og kliniske anvendelse af eksisterende dataressourcer forankret på Rigshospitalet.  Infrastrukturen skal fremme personlig medicin i Danmark ved at udvikle brugen og integrationen af sundhedsdata fra de unikke danske registre, patientjournaler samt eksisterende genomiske data, helgenomer samt multiomics. 

Adgangen til den unikke dataressource vil kunne fremme interdisciplinær forskning og bane vejen for nye opdagelser og bedre uddannelse. Samtidig vil den forbedrede datainfrastruktur kunne bidrage til at forbedre patientdiagnostik, behandling og opfølgning på patientforløb, mener Sisse Rye Ostrowski, klinisk professor.

- ​​Der er stort uudnyttet potentiale i at anvende vores mange sundhedsdata til at forbedre forebyggelse, screening, diagnostik, behandling samt opfølgning for den enkelte patient. Denne bevilling er med til at sikre, at vi til gavn for patienterne kan udnytte, at vi har et af verdens største genetiske kohorter i et land med unikke register- og journaldata, siger Sisse Rye Ostrowski. ''

Gendata fra 460.000 patienter

Den nuværende infrastruktur bygger på genomiske data fra 460.000 patienter (www.regionh.dk/biobank​) og 150.000 raske individer (www.dbds.dk), kombineret med en rigdom af sundhedsdata fra registre, medicinske journaler og meget mere.

I øjeblikket findes der omkring 150 projekter, som har brugt eller bruger den eksisterende dataplatform under Sisse Rye Ostrowski til at udvikle og forske i kliniske forbedringer for de enkelte patientgrupper. Data kan anvendes af interesserede specialer, og afdelingen samarbejder både med afdelinger på Rigshospitalet, gennemfører nationale projekter med landets øvrige hospitaler og universiteter og samarbejder med forskere i udlandet. 

Bevillingen skal ifølge Sisse Rye Ostrowski blandt andet bruges til at integrere nye datatyper samt udvide dataressourcerne, så interesserede klinikere kan få adgang til topmoderne databehandlingsanalyser og relevant support. De typiske brugere, som vil få gavn af den forbedrede infrastruktur, vil være kliniske, laboratorie- og datascience-forskere samt små og mellemstore virksomheder, der ønsker at samarbejde og analysere komplekse sundhedsdata.


​- Et måske overset fokusområde for os er, at vi også kan bruge genetiske data til at frigøre ressourcer i sundhedsvæsenet. Nogle patienter med lav genetisk risiko for at udvikle sygdomme eller komplikationer til sygdom, vil måske ikke have behov for lige så meget behandling og lige så mange besøg i sundhedsvæsenet som andre patienter – disse patienter er også vigtige at identificere. siger Sisse Ostrowski. 


Den nye bevilling er gives inden for rammen af Novo Nordisk Fondens program for forskningsinfrastruktur. Målet med programmet er at give forskere og klinikere adgang til det bedste udstyr og fremme forskning og innovation i klinikken. ​


Redaktør