​​

Gense Grand Round om blodpropper i hjernen

Man kan nu gense den seneste Grand Round om akut behandling af blodpropper i hjernen, som blev afholdt torsdag morgen d. 26. oktober 2023.
Vent...

​​

Foto: Oplægsholderne til Grand Round om blodpropper i hjernen var (set fra venstre): Overlæge Trine Stavngaard fra Afdeling for Røntgen og Skanning samt overlæge Klaus Hansen, overlæge Helle Klingenberg Iversenog overlæge Thomas Truelsen fra Afdeling Hjerne- og Nervesygdomme.


Det er nu muligt at se videooptagelsen af det seneste Grand Round-foredrag d. 26. oktober 2023. Her fortalte klinikere fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme og Afdeling for Røntgen og Skanning nyt om den positive udvikling i behandling af blodpropper i hjernen med trombolyse og mekanisk trombektomi.

Her kan du se PowerPoint-præsentationen​ og videolinket, som ligger nederst på siden.​Denne artikel blev lagt på som foromtale inden arrangementet:​


Siden begyndelsen af dette årtusind har den danske sundhedssektor været med i front, når det kommer til akut behandling af patienter med blodpropper i hjernen. Indsatsen har givet tusindvis af patienter en ny chance i livet og en forbedret livskvalitet. Til Grand Round torsdag d. 26. oktober kl. 08.00-08.50 kan alle interesserede dykke ned i blodpropbehandlingens udvikling og nuværende status.

Oplægsholdere vil på dagen fortælle om den videnskabelige og kliniske udvikling, som har ført til den nuværende status for akutbehandling af blodpropper i hjernen, og om de fremtidige forventninger til behandlingen. Oplægsholderne er overlæge Helle Klingenberg Iversen, overlæge Thomas Truelsen og overlæge Klaus Hansen fra Afdeling Hjerne- og Nervesygdomme samt overlæge Trine Stavngaard fra Afdeling for Røntgen og Skanning. De bliver suppleret med et oplæg fra den hollandske professor Diederik Dippel fra Erasmus MC Stroke Center. 


Link til livestreaming​


Man kan også møde op fysisk i Auditorium 1 og 2 på Rigshospitalet, Blegdamsvej, eller i Auditorium A på Rigshospitalet i Glostrup. BEMÆRK at dørene ind til Auditorie 1 lukkes kl. 07.58, da folk ellers forstyrrer videoproduktionen og oplægsholderne.

​Hver fjerde får trombolyse

Behandling af en blodprop i hjernen kan bestå af medicinsk opløsning af blodproppen (trombolyse) og/eller mekanisk fjernelse af proppen (trombektomi). I 1995 viste det første trombolyse-studie NINDS, at man kunne reducere forekomsten af mén efter blodpropper i hjernen ved at sikre tidlig trombolyse-behandling. Et afgørende studie fra Aarhus Universitetshospital i 2004 banede vejen for, at danske hospitaler fik organiseret blodpropbehandlingen på en effektiv måde. Siden har danske hospitaler været toneangivende i udviklingen af den bedst mulige behandling, hvor man sikrer behandling af blodpropperne indenfor 4,5 timer med supplerende billeddiagnostisk udredning. Dette har betydet, at næsten hver fjerde danske patient med blodprop i hjernen nu modtager trombolyse, og at vi i Danmark har meget korte tider fra alarmering til behandlingen gives. 

På dagen vil oplægsholderne dels fortælle om de trinvise forbedringer af trombolysebehandlingen i det seneste årti i Danmark, dels gennemgå de positive resultater ved indførelsen af behandling med trombektomi til patienter med store blodpropper. Her inddrages de succesfulde erfaringer fra blandt andet Holland, hvor et nationalt studie banede vejen for trombektomi-behandling. 

For at få et godt billede af, hvor stor en betydning en god organisering af behandlingen for blodpropper kan have, præsenterer oplægsholderne også en case med en patient, der er bosiddende i Region Sjælland. Her tydeliggøres det, at et godt samarbejde på tværs af hospitaler og regioner kan sikre patienterne den optimale behandling. 


Se mere om programmer, videoer og præsentationer fra tidligere Grand Rounds på Rigshospitalets Grand Round-side.

​Program for Grand Round om blodpropper I hjernen:


1. Introduktion 

Overlæge Thomas Truelsen fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme fortæller, hvad den aktuelle status er for behandling af blodpropper i hjernen i Danmark, og hvilken konsekvens sygdommen har for patienterne. 

2. Behandling med trombolyse 

Overlæge Helle Klingenberg Iversen fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme præsenterer de væsentligste fremskridt i behandlingen af blodpropper i hjernen med trombolyse – og viser, hvordan stadigt flere patienter i Danmark kommer i betragtning til behandling. 

3. Indførelsen af trombektomi 

Overlæge Klaus Hansen fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme fortæller om de positive erfaringer med at introducere trombektomi i Danmark. Via en patientcase viser han samtidig, hvordan et typisk behandlingsforløb er organiseret for patienter, der tilbydes mekanisk trombektomi.

4. Erfaringer fra Holland 

Professor Diederik Dippel fra Erasmus MC Stroke Center i Amsterdam præsenterer de hollandske erfaringer og det studie, som for første gang viste, at en national implementering af trombektomi-behandling kan reducere risikoen for varige mén efter blodpropper i hjernen.  

5. Sådan hjælper trombektomi en patient 

Med udgangspunkt i en bestemt patient viser overlæge og interventionsradiolog Trine Stavngaard fra Afdeling for Røntgen og Skanning, hvordan en stor blodprop i hjernen kan fjernes med mekanisk trombektomi foretaget gennem adgang via lysken. 

​6. Paneldiskussion 

Foruden oplægsholderne deltager ledende overlæge Troels Wienecke fra Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (Roskilde), i panelet. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor