​​

Dansker i spidsen for den europæiske neuropatologi

Professor Bjarne Winther Kristensen, fra Rigshospitalets Afdeling for Patologi har netop overtaget præsidentposten for Den Europæiske Sammenslutning af Neuropatologiske Selskaber (Euro-CNS).


Euro-CNS er sammenslutningen af de europæiske specialebærende selskaber indenfor Neuropatologi – et speciale hvor der fokuseres på centralnervesystemets sygdomme og ikke mindst hjernetumorer. Som ny præsident vil Bjarne Winther Kristensen tegne sammenslutningen, og dens tre hovedområder hospitalsdiagnostik, forskning og uddannelse i de næste to år.

Svartider er en udfordring

Bjarne Winther Kristensen er fungerende overlæge på Afdeling for Patologi og leder af Bartholininstituttet, hvor der blandet andet forskes i hjernekræft. Han har således sin daglige gang både i klinikken, i forskningen og som underviser og mentor, og har en klar ide om, hvordan hans formandskab skal være til gavn for den enkelt patient, fagfælleskabet og specialet:

- Diagnostikken har de sidste tyve år udviklet sig meget. Hvor man før i tiden udelukkende diagnosticerede fx en kræfttumor ud fra, hvad vi kunne se i et mikroskop, så har vi nu så avanceret udstyr at vi kan se på tumorernes molekylære forandringer og DNA-profil. Det betyder, at vi kan stille meget mere præcise diagnoser end før og derved kan hjælpe patienterne til en mere præcis og personlig behandling. Men, jo mere præcise vi skal være, jo længere tid skal vi bruge. Eksempelvis er der undersøgelser, som tager en uge, og svaret på den undersøgelse kræver måske, at der bliver igangsat endnu en undersøgelse, for at få identificere hvilken tumor-undertype der er tale om - en information der er vigtig, eksempelvis for om patienten vil respondere på behandling. Der er derfor brug for stor opmærksomhed på området, så vi ikke kommer op i nogle svartider, som måske ligger efter den behandlingsstart man gerne vil have i onkologien, siger Bjarne Winther Kristensen.

En forudsætning for, at man kan overholde de angivne svartider, er desuden, ifølge Bjarne Winther Kristensen, at apparaturet der bruges til diagnostikken, er opdateret og hele tiden fungerer:

 - Som præsident for Euro-CNS vil jeg arbejde for en stadig mere præcis diagnostik og en opmærksomhed på at moderne apparatur er afgørende, hvis vi skal opfylde de svartider, som er så kritiske for, at patienterne kommer hurtigt i behandling. Det gælder i hele Europa, hvor alle desværre ikke er så veludstyret, som vi er i Danmark. Men det gælder også her, hvor den digitale patologi gør sit indtog i disse år, og hvor vi jo helst ikke skal halte bagefter udviklingen, siger Bjarne Winther Kristensen.

Forskning og diagnostik skal spille sammen

Neuropatologien beskæftiger sig særligt med hospitalsdiagnostik i patologiafdelinger i Europa men Euro-CNS er også meget involveret i forskning og uddannelse indenfor feltet.

 - Alle tre ben forskning, uddannelse og diagnostikken i hospitalsdriften er vigtige. I vores forskning prøver vi at forstå hjernekræft på et dybere niveau og identificere nye behandlingsmål og biomarkører. For at kunne det er samspillet med den daglige hospitalsdiagnostik vigtigt. Det er nemlig tit i klinikken at vi får ideer til vigtige kliniske vinkler på forskningen, og det væv vi anvender til diagnostik, anvender vi også til forskning. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at have arbejdet i klinikken for øje og med i oplæg på kongresser og forskningsmøder. Man kan sige at forskning er vigtigt for patienten på lidt længere sigt, men den dagligdags dialog mellem patienterne og lægen er vigtig for behandlingen og for at få stillet de rigtige forskningsspørgsmål, siger Bjarne Winther Kristensen.

Redaktør