​​​

Er ægsortering prisen værd?

​Et nyt forskningsprojekt på Rigshospitalet skal med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøge, om genetisk ægsortering i forbindelse med reagensglas-behandling er prisen værd som standardbehandling.

​Ægsortering (PGT-A) er en genetisk metode til at vurdere, om æg, der er befrugtede ved reagensglasbehandling (IVF), har det korrekte antal kromosomer eller ej. Denne vurdering er med til at gøre det muligt at fravælge æg med kromosomafvigelser, og dermed reducere risikoen for abort og reducere risikoen for oplægning af æg, der ikke kan føre til en graviditet.

Ulempen ved metoden er dog, at potentielt ”raske” æg kan blive frasorteret ved en fejl, og at selve prøvetagningen kan forårsage skader på ægget. Derudover er ægsorteringsmetoden PGT-A dyr, og den kan forsinke behandlingen. 

Trods vores begrænsede viden omkring, hvorvidt PGT-A rent faktisk forbedrer succesraten for IVF og er pengene værd, er metoden allerede blevet implementeret som en rutinebehandling mange steder i verden. En stor undersøgelse har netop vist, at PGT-A ikke er gavnlig for patienter under 36 år, da deres æg generelt har meget få kromosomafvigelser, men hos kvinder over 36 år med stor risiko for kromosomfejl kan PGT-A måske være relevant. 

For at afklare denne tvivl om, hvilke patienter PGT-A-metoden helt præcist gavner, vil forskerne bag det nye studie udføre et klinisk lodtrækningsforsøg med kvinder i aldersgruppen 37-41 år opdelt i to grupper; en interventionsgruppe, der modtager PGT-A, og en kontrolgruppe, der modtager konventionel reagensglasbehandling IVF uden PGT-A. 

Samtidig vil vi undersøge de kort- og langsigtede konsekvenser af PGT hos børn født mellem 1994 og 2021 ved hjælp af de unikke danske sundhedsregistre. 

Postdoc læge Nathalie Friis Wang, overlæge Kristine Løssl, laboratorieleder Morten Petersen og ledende overlæge Anja Pinborg fra Fertilitetsafdelingen på Rigshospitalet står i spidsen for projektet som udføres i samarbejde med Morten Dunø og Laura Roos fra Afdeling for Klinisk Genetik. Projektet støttes med 4,4 mio. kr. af Danmarks Frie Forskningsfond. Anja Pinborg forklarer: 

- Jeg er glad for, at vi nu med denne bevilling kan undersøge, om ægsortering hos 37-41-årige kvinder er kan betale sig både i forhold til antal aborter, antal behandlinger, ventetid og økonomi. Med andre ord, skal denne PGT-A indføres i Danmark eller ej.

Undersøgelsen skal foregå på de fire fertilitetsklinikker i Danmark, som allerede laver PGT til patienter med genetiske sygdomme.

 

Forskerteamet, der skal lave undersøgelsen.​​​


Redaktør