​​

Mænd har svært ved at søge hjælp efter et seksuelt overgreb

Nyt forskningsprojekt afdækker, hvordan myter om seksuelle overgreb på mænd afholder mænd fra at søge hjælp efter et overgreb

I et nyt forskningsprojekt har Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb undersøgt mænds oplevelser af seksuelle overgreb og deres udfordringer med at søge hjælp. Resultaterne viser, at erkendelsen af overgrebet er en langvarig proces for mændene, der ofte føler sig isolerede i samfundets stereotype opfattelse af seksuelle overgreb.

Om baggrunden forklarer leder af projektet, antropolog og videnscenterkoordinator Aviaja Mose Wingender fra Center for Seksuelle Overgreb: ”Jeg blev opmærksom på, at mænd udgør en minoritet i centret, og derfor blev jeg nysgerrig på, hvordan mænd mon oplever at komme her, og hvordan de forstår og oplever det, de har været udsat for. Om der er særlige barrierer for dem”. Sammen med klinisk sygeplejespecialist og post doc Mette Linnet Olesen har Aviaja Mose Wingender interviewet 11 mænd, der har søgt hjælp i centret.

Projektet er nu afsluttet og publiceret og viser, at de mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb, ikke blot kæmper med at forstå, hvad der er sket, men også med samfundets manglende anerkendelse af deres situation. Aviaja Mose Wingender forklarer. "Det er afgørende at bryde med myterne om, at mænd ikke kan voldtages, for det k​an afholde mænd fra at søge hjælp, og det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte”. 

Projektet er netop offentliggjort i The Journal of Men’s Studies under titlen "Male victims’ acknowledgement of sexual assault and their help-seeking process".

Det er første gang, at mænd er blevet interviewet så kort tid efter et overgreb, og projektet understreger nødvendigheden af en styrket indsats for at øge bevidstheden om mænds udsathed og sikre, at de får den nødvendige støtte og sundhedspleje, de fortjener.

”Noget af det, der gjorde indtryk på mig i samtalerne med de mænd, vi interviewede, var, hvor svær en proces erkendelsen af overgrebet var for de fleste af mændene. De havde en oplevelse af, at der var sket noget ubehageligt, men derfra og til at sætte ordet ’overgreb’ på, var ofte en længere proces for dem, hvor forskellige faktorer spillede ind”, fortæller Aviaja Mose Wingender.

En af de faktorer, som gik igen i interviewene, var, at seksuelle overgreb i samfundet grundlæggende forstås som en feminin oplevelse – eller som en af deltagerne i projektet sagde ”det er jo sådan en pigeting”. De fleste mennesker tænker, at seksuelle overgreb er noget, der kun sker for kvinder. Og det betyder, at det kan være rigtig svært for mænd at forstå og erkende, hvis de udsættes for et overgreb, da de ikke har noget at spejle sig i, samtidig med at de kan blive mødt med meget lidt forståelse eller endog udskamning af deres netværk og samfundet generelt.

Et af formålene med projektet er derfor også at sætte fokus på, at mænd udsættes for overgreb, og at det er vigtigt, at vi taler om det og forholder os til det, så de mænd, der udsættes for overgreb, kan få hjælp og støtte. ”I vores projekt fortalte de fleste mænd om betydningen af at opleve støtte fra netværket, og at de herigennem blev opfordret til at søge professionel hjælp” fortæller Aviaja Mose Wingender. Projektet kan forhåbentligt være et skridt i retning af en mere inkluderende måde at forstå seksuelle overgreb på​ uanset køn.

På baggrund af projektet har Aviaja Mose Wingender og Mette Linnet Olsen følgende budskaber til mænd, udsat for seksuelle overgreb og deres omgivelser, herunder venner og bekendte:

  • ​Hvis du som mand har været udsat for et seksuelt overgreb, er du er ikke alene

  • Der er hjælp at hente på landets ni centre for voldtægt og seksuelle overgreb, både hvis det lige er sket, hvis det er længere tid siden, og hvis du er i tvivl om hvad der egentligt er sket

  • Til omgangskredsen: Lyt, vis din støtte og hjælp eventuelt med at kontakte et center for voldtægt og seksuelle overgreb

  • Til alle: Vær med til at sprede budskabet om at mænd også udsættes for seksuelle overgreb, så vi kan komme myterne til livs
Redaktør