Søvnterapi hjælper gigtpatienter

​Mennesker med leddegigt har overraskende stor effekt af kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed, viser ny forskning​

Bedre søvn betød mange forbedringer for gigtpatienter i nyt studie, fortæller professor Bente Appel Esbensen. ​


For mange mennesker med leddegigt er søvnløse nætter en invaliderende konsekvens af gigten. Men måske er der hjælp at hente i kognitiv adfærdsterapi, som tilsyneladende kan forbedre søvnen og lette en række af de andre symptomer, som følger med søvnløshed og gigt – for eksempel smerter, depression og fatigue (ekstrem træthed). 

Danske gigtforskere har undersøgt effekten af, at mennesker med leddegigt får tilbudt kognitiv gruppeterapi målrettet mod søvnløshed (i fagkredse kaldet CBT-I). Hensigten med terapien er at give folk bedre redskaber til at planlægge søvn og håndtere de negative tanker forbundet med søvnløshed. Det forklarer en af forskerne bag undersøgelsen, sygeplejerske Bente Appel Esbensen, som er professor ved Københavns Universitet og seniorforsker i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme. 

- Søvnløshed er et udbredt problem for mennesker med leddegigt. I mange år har vi nedtonet problemet, fordi vi ikke har haft andet end sovemedicin at tilbyde. Men vores resultater viser, at kognitiv adfærdsterapi er et reelt, ikke-farmakologisk alternativ, der kan hjælpe patienterne mere, end vi måske har troet, siger Bente Appel Esbensen. 

Hun forklarer, at omkring 65 % af alle personer med inflammatorisk gigt lider af søvnbesvær eller en søvnsygdom, og at søvnsygdomme generelt er underdiagnosticeret i denne gruppe.

Patienterne rapporterer egne symptomer

Forskernes resultater er blandt andet baseret på at patienter selv rapporterer symptomer og deres oplevelse af effekten af en behandling. Resultaterne viser, at de patienter, som modtog terapi, vurderede kvaliteten af deres søvn til at være markant bedre end patienterne i kontrolgruppen, som ikke blev tilbudt terapi mod søvnløshed. Patienterne i studiet blev også bedt om at vurdere alvorligheden af blandt andet depressive symptomer, smerter, fatigue og gigtens indvirkning på deres liv. Her fandt forskerne også, at patienter i det seks uger lange CBT-I-forløb rapporterede markant bedre resultater.   

- Vi ved, at dårlig søvn er med til at forværre andre gigtrelaterede symptomer, og vi har nu vist, at CBT-I kan være et redskab til at bryde den onde cirkel for patienterne. Det kræver en stor indsats fra patienterne selv, men det er mange også villige til at yde. Særligt fordi de kan mærke en forbedring i deres symptomer efter blot få uger, siger hun.  

Om studiet:

Forskningen er gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Rigshospitalet, Parker Instituttet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet.

I studiet var det sygeplejerske Kristine Latocha, der i forbindelse med sit ph.d.-forløb blev oplært i kognitiv adfærdsterapi og gennemførte terapien i grupper. 

Næste skridt er at oplære flere sygeplejersker, så kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed kan implementeres som tilbud på Rigshospitalet til patienter med for eksempel leddegigt. 

Link til den viden​​skabelige artikel​


Redaktør