Hvilken rolle skal legen have på hospitalet i fremtiden?

​Tværfaglig forfattergruppe tilknyttet Mary Elizabeths Hospital, Rigshospitalet, ser på effekten af brugen af leg som en integreret del af behandlingen.

Leg som en integreret del af behandlingen og opholdet på et hospital er et godt middel til at sikre tryghed, god kommunikation og samarbejde med børn og deres familier, og dermed et middel til at skabe gode patientoplevelser.

Selvom leg er et velkendt fænomen på hospitaler i Danmark såvel som i andre lande, er den viden og dokumentation, man har for effekten og metoden ofte begrænset og personbåret.

Hvordan kommer vi videre?​​

Det spørgsmål stiller forfatterne bag det kommende Mary Elizabeths Hospital – Riget for børn, unge og gravide - i en netop publiceret artikel i Ugeskrift for Læger med titlen ’Legens rolle på hospitaler nu og i fremtiden’.

’Leg virker intuitivt som noget godt og noget, man skal gøre mere af, hvis man kan. Men for at vide, hvilken leg, der skal prioriteres, og hvornår det giver mening, bliver vi nødt til at kende effekten af legeinterventioner, og om de forbedrer det, vi i forvejen gør’, skriver forfatterne om effekten af leg på hospitaler.

Forfatterne kommer både med et forslag til en overordnet kategorisering af brugen af leg i kliniske sammenhænge og et med et bud på, hvad der skal til, for at kunne blive endnu bedre til at bruge og integrere leg på hospitalet.

’Effekten af leg på hospitaler er oftest målt som effekten på angst, stress og smerte (..) Der er dog begrænset evidens for legens effekt. I vores oversigtsartikel fandt vi bl.a., at leg ikke nødvendigvis er bedre til at nedsætte angst og stress end f.eks. musikterapi eller besøg af hospitalshund. Vi mangler fortsat viden om, hvad disse typer interventioner har til fælles, hvad de underliggende mekanismer kan være, og hvad effekten er på længere sigt på f.eks. funktionsniveau og livskvalitet”, forklarer de og fortsætter:

’Leg på hospitaler er et spirende forskningsområde, og vi mangler fortsat evidens for at kunne drage generelle konklusioner om, hvornår, hvor og hvilken leg, der kan integreres på hospitaler.’

Se kategoriseringen med danske eksempler og læs mere i artiklen ’Brugen af Leg på Hospitaler’ (ugeskriftet.dk)​.

Artiklen er skrevet af:

 • Line Klingen Gjærde, MD, Postdoc
 • Jane Hybschmann, MScPH, ph.dstuderende
 • Daniel Thor Halberg Dybdal, MD, ph.d.studerende
 • Martha Krogh Topperzer Sygeplejerske, ph.d.
 • Morten Schrøder, MD, Pædiatrisk speciallæge
 • Elisabeth Ida Ginsberg, Projektchef Brugeroplevelsen
 • Charlotte Blix, Sygeplejerske
 • Julie Høgh, Psykolog
 • Pernille Opstrup, MD, Anæstesioverlæge
 • Kirsten Boisen, MD, ph.d, Pædiatrisk overlæge
 • Lone Graff Stensballe, MD, Professor
 • Thomas Frandsen, Lægelig Seniorprojektchef, ph.d
 • Jette Led Sørensen, MD, Professor​
Redaktør