Bliver mennesker mere syge af klimaforandringer? Dansk forskning i Afrika skal give svar

Når vejret raser i Tanzania, går det ud over befolkningens adgang til mad. Det giver grobund for en række sygdomme, mener forskere, der med en bevilling på 10 millioner kroner skal undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker sundheden​

Når oversvømmelse skyller huse væk, og tørke ødelægger høsten, efterlader det ikke kun familier hjemløse og sultende. Det kan meget vel få betydning for befolkningens helbred. 

Derfor vil forskere i et nyt stort studie undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker sundhedstilstanden i det afrikanske land Tanzania. Daniel Faurholt-Jepsen, der er afdelingslæge på Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet, har netop modtaget 10 millioner kroner fra Danida til projektet. 

- Vi har vist, at nogle kroniske sygdomme som diabetes kan opstå, fordi man ikke har adgang til nok mad og den rigtige mad. I et land som Tanzania hænger adgangen til mad tæt sammen med klimaet, for oversvømmelser, tørke og ekstremt vejr kan gøre, at høsten slår fejl, og mennesker bliver underernæret i kort eller lang tid. Vores hypotese er, at klimaforandringerne påvirker sundheden i befolkningen, siger Daniel Faurholt-Jepsen. 

Ser på vejrdata og tester tusinder

Sammen med infektionsmedicinere og andre samarbejdspartnere i Tanzania skal han se på vejrdata fra landet gennem de seneste 40 år for at sammenligne sundheden i befolkninger fra områder med stabilt klima med områder, der har været hårdt ramt af vejret. 

- Når vi undersøger flere tusinde mennesker for sygdomme som hiv, hepatitis, mental sundhed, diabetes, hjertekarsygdom, nyresygdom og lungesygdom, vil vi se på, om der er sammenfald mellem befolkningens sundhed og vejret i det område, de har levet i. Altså om de er mere syge i områder, der har været påvirket af klimaforandringer og ekstremt vejr, siger Daniel Faurholt-Jepsen, der har arbejdet med forskning i infektionssygdomme og kroniske sygdomme i Tanzania siden 2006. 
I den periode har blandt andre Rigshospitalet, Københavns Universitet og det nationale institut for medicinsk forskning i Tanzania samarbejdet og skabt et forskningsmiljø lokalt i Tanzania, hvor et multidisciplinært team er beskæftiget og har uddannet adskillige ph.d.’er med både dansk og tanzanisk baggrund. 

- Vi er med til at uddanne tanzaniske ph.d.-studerende og supervisere de lokale vejledere og dermed styrke landets forskning i sundhed. Samtidig kan vi bruge vores resultater til at informere myndighederne i Tanzania, så de er bedre forberedt på at forebygge fejlernæring og sygdom i befolkningen. Det er vigtigt i et land med knappe sundhedsressourcer. Og endelig kan vi bruge erfaringerne med sygdomsforskning fra både Danmark og Tanzania til at blive klogere på behandlingen, for nogle af sygdommene i de to lande ligner hinanden, selvom de ikke er ens, forklarer Daniel Faurholt-Jepsen. 

Som eksempel nævner han, at der er brugt mange af de samme metoder i opbygning af forskningen omkring danske patienter med cystisk fibrose.
Studiet er forankret i Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet, hvor mange har en interesse i at udbrede viden om og forske i global sundhed. Men også samarbejdspartnere på tværs af hospitalet er involveret. Det gælder blandt andet områder som hjerte- og lungesygdomme, ligesom de fleste blodprøver fra Tanzania sendes til Danmark for at blive analyseret på Afdeling for Klinisk Biokemi.


Redaktør