​​

En legende tilgang som strategi for involvering af børn og unge

​Ph.d.-projektet ”En legende tilgang som strategi til inddragelse af børn og unge i egen behandling” vil undersøge om en legende tilgang kan fremme børn og unges involvering i behandlingen af deres sygdom.​

På billedet ses Jakob Thestrup Hansen. I baggrunden ses facaden til Testhuset, hvor skriften "Testhuset. Mary Elizabeths Hospital -Riget for børn, unge og gravide" fremgår.

FN’s børnekonvention giver børn og unge ret til at blive inddraget i alle forhold, der omhandler deres liv – også når de er indlagt på et hospital. Med børnekonventionen som ramme undersøger et nyt Ph.d.-projekt på Mary Elizabeths Hospital om en legende tilgang kan bruges som strategi til at fremme børn og unges deltagelse i deres egen behandling og pleje.

”Erfaringer og forskning peger på, at inddragelsen af legende tilgange kan støtte det sundhedsfaglige personale i at få børn og unge til at føle sig mere trygge og til bedre at kunne forstå og håndtere deres sygdom og opholdet på hospitalet”, fortæller Jakob Thestrup Hansen, som netop er startet som Ph.d.-studerende på projektet.

Uddannelse i den legende tilgang​​

Ph.d.-projektet er delt op tre underprojekter.

I det første projekt vil projektgruppen undersøge, hvorfor og hvordan sundhedsfagligt personale fra 10 forskellige lande bruger legende tilgange i deres daglige kliniske arbejde. I det andet projekt bliver børn og unge med hospitalserfaring involveret, så også deres perspektiver inddrages:

”Kort fortalt så inddrager vi børn og unge ved at spørge dem, hvad de gerne vil have, at det sundhedsfaglige personale skal gøre mere og mindre af”, forklarer Jakob.

Resultaterne fra de to første projekter indgår i udviklingen af et tværfagligt uddannelsesprogram henvendt til sundhedspersonalet, hvor fokus er på brugen af legende tilgange til at skabe relationer og kommunikere alderssvarende. Uddannelsesprogrammet skal bidrage med enkle metoder og redskaber.

”Vi vil gennem et randomiseret forsøg teste effekten af to forskellige uddannelsesinterventioner i at anvende leg i klinisk praksis. Formålet er at finde ud af om uddannelsesintervention kan motivere sundhedspersonalet til at øge inddragelsen af børn og unge i egen behandling, og hvorvidt dette påvirkes af undervisningslængden og undervisningsmetoden”.

Jakob håber, at projektet kan være med til at systematisere, hvornår og hvordan en legende tilgang kan bidrage.

”Børnerådet, der er et statsligt råd som arbejder for at sikre børns rettigheder, anbefaler, at børn og unge altid bliver inddraget i situationer, der vedrører dem. Men alligevel viser rapporter, at et stort antal indlagte børn og unge føler sig oversete og har svært ved at forstå, hvad der foregår. Med det her projekt ønsker vi at styrke arbejdet med at hjælpe børn og unge med at føle sig trygge og inddraget og få endnu bedre forudsætninger for at følge deres behandling”, slutter Jakob af.

Fakta om projektet​

Ph.d.-projektet er støttet med fondsmidler fra LEGO-fo​nden, BørneRiget Fonden, Helsefonden​ og Region Hovedstadens Uddannelsesfagligt Råd.

Projektteamet består af:

  • Jakob Thestrup Hansen, PhD-studerende
  • Jette Led Sørensen, Professor, PhD, MEEd, MD
  • Line Klingen Gjærde, Læge, PhD
  • Thomas Leth Frandsen, MD, PhD, Lægelig SeniorProjektchef  for Mary Elizabeths Hospital.​

Redaktør