​​​​​​​

Flere kræftpatienter kan slippe for kemoterapi

​Et paradigmeskifte er på vej i behandlingen af blod- og lymfekræftsygdommen kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Målrettet behandling kan fremover erstatte kemoterapi for de fleste patienter, viser nye forskningsresultater. 

Vent...


Foto: Overlæge Carsten Utoft Niemann er med i en international forskergruppe, som har testet, hvad de bedste behandlinger er til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

​​​​

Mennesker i behandling for blodkræftsygdommen kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) kan fremover slippe for de bivirkninger, som følger med kemobehandling. Nye forskningsresultater fra blandt andre danske hospitaler viser, at en målrettet behandling kan erstatte den kemoterapi, der indtil nu har været en del af førstelinjebehandlingen. Resultaterne er publiceret i det ansete tidsskrift the New England Journal of Medicine. ​

Forskerne har i GAIA/CLL13-studiet testet forskellige behandlingskombinationer mod CLL, og resultaterne viser, at en kombination af den målrettede behandling venetoclax og et monoklonalt antistof giver bedre sygdomskontrol for patienterne med færre bivirkninger og senfølger. Det fortæller overlæge Carsten Utoft Niemann fra Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet. Han er formand for den faglige CLL-gruppe i Norden og har været med til at gennemføre studiet. 

​- Forsøget viser, at patienterne gennemsnitligt opnår længere sygdomsfri overlevelse, og flere opnår sygdomskontrol uden synlig restsygdom med den målrettede behandling. Samtidig er der færre bivirkninger, fx infektioner, end hvis de bliver behandlet med kemoterapi. Vores resultater er med til at underbygge det paradigmeskifte, at vi nu har fået en ny førstelinjebehandling for patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, siger Carsten Utoft Niemann. 

Han forklarer, at venetoclax virker ved at hæmme proteinet BCL2, som kræftcellerne bruger til at beskytte sig mod naturlig død, og som derfor gør dem i stand til at formere sig ukontrolleret. Ved behandling med kemoterapi kan man godt fjerne celler, der deler sig, men den rammer ikke nødvendigvis kræftceller, der ligger i dvale. Venetoclax er designet til at være mere skånsom mod raske celler, da det primært rammer alle de syge celler, uanset om de deler sig eller ej. 

Kun til hver tiende patient

Indtil nu har Medicinrådet i Danmark kun anbefalet venetoclax til en lille subgruppe af patienter, der har CLL med mutation i TP53-genet, hvilket gælder for ca. hver tiende patient (ca. 20-25 om året i Danmark). Men i de nationale danske retningslinjer har fagfolk anbefalet at bruge venetoclax til en større gruppe med enten mutation i TP53 eller umuteret IGVH, som er den hyppigste form for CLL.  Denne anbefaling bliver nu bakket op af de nye forskningsresultater. 

Studiet er gennemført som et lodtrækningsstudie, hvor i alt 920 patienter med CLL blev inkluderet. Heraf var de 100 patienter danske. Patienterne blev behandlet med enten kemoterapi eller venetoclax i kombination med et af to forskellige monoklonale antistoffer (obinutuzumab eller rituximab). Alle regioner i Danmark har deltaget i studiet i samarbejde med tyske, hollandske og nordiske forskere. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor