​​​​​​​​​

Patienter med hjerne- og rygmarvsskader får specialdesignet hospitalsbygning

​Region Hovedstaden indviede den 21. juni Bodil Eskesen Centret. Med den får patienter med hjerne- og rygmarvsskader helt nye rammer bygget særligt til netop deres behandling og genoptræning.

En hjerne- eller rygmarvskade kan ramme pludseligt. Typisk efter et hjertestop, en blodprop eller trafikulykke. Behandling og genoptræning efter en skade er ofte langvarig. De fleste patienter er indlagt i flere måneder.


Rigshospitalets direktør Rasmus Møgelvang (t.v.) sammen med Indenrigs-og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S) foran indgangen til Bodil Eskesen Centret. ​


Med Region Hovedstadens nye bygning, Bodil Eskesen Centret, på Rigshospitalet - Glostrup, får patienter med hjerne- og rygmarvsskader helt nye og specialtilpassede behandlings- og genoptræningsforhold.

Bygningen blev indviet den 21. juni af regionrådsformand Lars Gaardhøj (S) og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

-I Bodil Eskesen Centret får patienter med hjerne- og rygmarvsskader optimale rammer på højt internationalt niveau. Alt fra sengestuer og træningsrum til haven rundt om bygningen er tilpasset patienterne og skaber de bedste rammer for behandling og genoptræning, siger Lars Gaardhøj, regionrådsformand for Region Hovedstaden.

Træning inde og udeBodil Eskesen Centret har enestuer med god plads til kørestol og andet hjælpeudstyr, træningskøkkener, en multihal til blandt andet gang- og kørestolstræning og mindre træningssale. Bygningen rummer også et træningsbassin, der måler 7 gange 15 meter.

I træningshaven kan forskellige typer belægning, sten og trin bruges til gang- og kørestolstræning.

Bodil Eskesen Centret har 125 sengepladser til patienter fra hele Østdanmark. I første omgang tages de 65 pladser i brug.

Behandling af rygmarvsskader og hjerneskader styrkes
Den nye hospitalsbygning samler som det første sted i landet behandling af hjerne- og rygmarvsskader. Ved at samle de to specialer ét sted styrkes både behandling, genoptræning og forskning.

- Patienterne kan hurtigere komme i gang med behandling og genoptræning efter den første helt akutte behandlingsfase, hvilket vi ved kan have betydning for vejen tilbage til livet. Ved at styrke forskningen sikre vi endnu bedre evidensbaseret behandling. De sidste årtier har budt på utrolig fremgang. Men jeg tror, der ligger endnu større skridt lige foran os, siger Jannick Brennum, centerdirektør for Neurocentret, Rigshospitalet.

​​Afdeling for Hjerne- og Rygmarvskader, der før lå på Hvidovre Hospital og i Hornbæk, er flyttet ind i bygningen i Glostrup. 


Plads til pårørende
De pårørende får, ligesom patienterne, vendt deres liv på hovedet på et øjeblik, når familien rammes af en hjerneskade. Bodil Eskesen Centret er bygget med god plads til de pårørende, så de kan være tæt på deres indlagte familiemedlem.

Familiehuset bliver bygget ved siden af med 11 lejligheder til pårørende, som kommer langvejs fra, eller hvor der er særligt behov for, at de er tæt på patienten. Familiehuset forventes at åbne i efteråret 2023.


​Bodil Eskesen Centret set fra haven.​


Fakta om Bodil Eskesen Centret
Bygget til behandling og genoptræning af patienter med hjerne- og rygmarvsskader
Patienter fra hele Østdanmark, herunder også Grønland og Færøerne
25.000 m2 med 125 enestuer, ambulatorier, multihal og træningsbassin g træningshave
Familiehus til pårørende.

Rigshospitalets Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader er i bygningen
Region Hovedstadens Center for Ejendomme har været bygherre på projektet
Tegnet af AART Architechts A/S og Nordic – Office of Architecture, totalrådgiver. Marianne Levinsen Landskab ApS.

Om Bodil Eskesen
Bodil Eskesen Centet er navngivet efter overlæge Bodil Eskesen (1912-1996), der arbejdede det meste af sit liv med at forbedre genoptræningen for patienter med rygmarvsskader.

Som den første formand for Dansk Handicap Idræts-Forbund arbejdede hun desuden for at fremme idræt for mennesker med et handicap og fik vedtaget, at det ikke blot skulle gælde for mennesker med fysisk, men også mentalt handicap.

Hun stod bag den første danske deltagelse i De Olympiske Lege for handicappede i 1968.​
Redaktør