​​​​​

Nye initaitiver på vej via europæisk netværk af børnehospitaler

​Direktører fra 12 børnehospitaler var på besøg i både SMILET, HR BERG og Testhuset til Mary Elizabeths Hospital, da de mødtes til et netværksmøde på Rigshospitalet i juni. ​ Et ny datadelingsplatform er et af de nye initiativer, der er på vej i netværket.

​Hvilken rolle skal et europæisk netværk af børnehospitaler spille i en evt. kommende sundhedskrise eller katastrofesituation i Europa eller andre steder i verden? Og hvordan kan man samarbejde endnu tættere om forskning, rekruttering og uddannelse?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der blev drøftet på det seneste bestyrelses- og inspirationsmøde i det europæiske netværk af børnehospitaler ECHO (European Children’s Hospitals Organisation), der blev afholdt på Rigshospitalet i dagene 1-2. juni 2023. 

Deltagerne i netværket består af førende børnehospitaler i Irland, Letland, Danmark, England, Holland, Finland, Polen, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig, Israel, Ukraine og Norge. 12 ud af 13 deltagere deltog i mødet.

Direktøren fra det ukrainske børnehospital Okhmadyt i Kiev var under omstændighederne nødt til at deltage på TEAMS, men takkede deltagerne for den støtte og opbakning han havde fået. ​

​Deltagerne i netværket består af førende børnehospitaler i Irland, Letland, D​anmark, England, Holland, Finland, Polen, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig, Israel, Ukraine og Norge. Der var deltagelse af 12 ud af 13 lande.

Rigshospitalet er repræsenteret i netværket ved Merete Lange, der er medlem af Rigshospitalets direktion, projektdirektør i Mary Elizabeths Hospital og centerdirektør i Juliane Marie Centret. Merete Lange er medlem af bestyrelsen for ECHO. Merete Lange mener, at det giver god mening at deltage i netværket, og der er meget landene kan lære af hinanden:

- Det at være med i det europæiske fællesskab af børnehospitaler er en stor gevinst for os som hospital. Vi kan lære rigtig meget af hinanden, og den særlige rolle vi spiller som tertiært hospital, der tager sig af sygdomme, som kun få patienter har, og dermed er der et stort behov for at dele viden og erfaringer på området - ikke blot i dagligdagen, men også når større kriser rammer et europæisk land, forklarer Merete Lange.

Fælles datadelingsplatform på vej og nytænkning af netværkets rolle i katastrofer

Noget af det nye, som man i netværket bl.a. på baggrund af mødet har besluttet sig for at arbejde videre med for at styrke netværket er bl.a.:​

  • En fælles datadelings platform med mål om at dele kliniske data på tværs af lande til gavn for forskning og udvikling, men uden at data forlader det enkelte hospital. EU har valgt at støtte udviklingen af en sådan platform økonomisk.

  • En arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med at præcisere, hvilken rolle de europæiske netværk af børnehospitaler skal spille i en evt. kommende krise eller pandemi med særligt fokus på at understøtte alle andre igangværende tiltag, og ikke skabe et parallelt spor og tiltag. Den amerikanske organisationer Children’s Hospital Organisations in America (CHA) har valgt at støtte denne undersøgelse, og dermed kan undersøgelsen komme i gang inden for kort tid, så man forhåbentlig kan være klar på, hvilken rolle og funktion det europæiske netværk for børnehospitaler skal have i en evt. kommende pandemi eller katastrofesituation. 

I regi af netværket er der desuden nedsat en række arbejdsgrupper, der ser på udfordringer på tværs af Europa i forhold til bl.a. rekrutteringssituationen inden for sygeplejerskeområdet, data, innovation og patientoplevelser. 

Inspirationstur ​på Rigshospitalet

Deltagerne fik undervejs i mødet et helt særligt indblik i nogle af de tiltag, som Rigshospitalet gennem årene har lavet for børn og unge. 

Både det kreative værksted for børn, unge og familier, SMILET, og ungecafeen HR BERG blev vist frem, og både personalet, de frivillige samt unge patienter og børnefamilier var til stede og fortalte om, hvilken forskel disse tiltag gør for børn og unge på Rigshospitalet.

Deltagerne fik også mulighed for at se og høre om den særligt designede Babylance med forældrekabine, som ikke findes andre steder i verden. 

Til slut i mødet fik deltagerne mulighed for at høre om udviklingsarbejdet med brugeroplevelsen i Mary Elizabeths hospital, og de besøgte både Testhuset til Mary Elizabeths Hospital og Nordfløjen for at se nogle af de nyeste dele af Rigshospitalet og få en fornemmelse for, hvordan fremtidens børnehospital i Danmark, Mary Elizabeths Hospital, kommer til at fungere og opleves. 

Billedreportage


Redaktør