​​​​

Lange vagter giver kort og bedre arbejdsuge

​En firedages arbejdsuge for mellemledere giver en mere nærværende og tilstedeværende ledelse, men udfordrer familielivet, viser erfaringer fra Fødeafdelingen


 - Jeg har fået en mere en direkte kontakt med flere, og jeg kan tage flere ting ansigt til ansigt, frem for på mail. Ordningen betyder også, at jordemødrene ser mig mere, i de situationer, hvor de har størst brug for at tale med mig eller behov for, at jeg lytter med på, hvordan deres nat eller dag har været. 
Sådan fortæller vicechefjordemoder Anne Burhøj om en ny ordning med fire dages arbejdsuge, som hun og kollegerne Lise Juul Scharff og Marie Juhl Jørgensen har afprøvet siden februar i år. 

Målet var at se, om de længere arbejdsdage både kunne sikre, at der er en mellemleder til stede ved vagtoverlevering og vagtskifte om morgenen og om eftermiddagen, give bedre mulighed for at se medarbejderne ansigt-til-ansigt og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø for vicechefjordemødrene. Fokus var især på bedre opgavestyring, mindre arbejdspres og bedre mulighed for at holde fri uden at blive kontaktet, når man havde fri. 

Mere direkte medarbejderkontakt 

Fire måneder efter start er erfaringerne meget positive. Både i forhold til mindsket arbejdspres og muligheden for at være en nærværende og tilstedeværende leder. Det forklarer Anne Burhøi: 

- Noget af det, der virkelig er en stor gevinst ved ordningen er, at de lange arbejdsdage gør det muligt at få et godt indblik i, hvad der er behov for at prioritere i afdelingen både personalemæssigt og fagligt, og ordningen styrker den direkte kontakt til medarbejderne, siger hun. 

For afdelingsjordemoder Runa Hvid Jacobsen er den største ændring, at der er en leder til stede i vagtoverleveringen om morgenen og aftenen. Det betyder utroligt meget for hende: 

- Jeg er her i skiftende vagter, så om vicechefjordemødrene er her tre, fire, fem eller syv dage om ugen er svært for mig at mærke. Det, der virkelig betyder noget for mig er, når lederne er der til kl. 7-vagtskiftet. Så kan man som afgående afdelingsjordemoder nå at få snakket af og orientere om nattens udfordringer. Det letter mit arbejde enormt, at jeg ikke skal sende en orienterende mail om alt muligt, inden jeg skal hjem og morgen-sove, siger Runa Hvid Jakobsen. 

Hun og hendes kolleger er også glade for muligheden for at dele særligt svære situationer med en leder. 

Familielivet presses

Mens de faglige fordele er tydelige, er Anne Burhøi stadig i tvivl om gevinsten på hjemmefronten. 

- Der sker noget med dynamikken i en familie, når man tager meget, meget tidligt af sted og er meget sent hjemme fire dage om ugen. Det begrænser muligheden for fritidsaktiviteter, og når man kommer sent hjem efter ca. 10 timers arbejde, er det begrænset, hvor meget overskud man har til at lave noget om aftenen. Den dag, man har fri, fungerer til gengæld virkelig godt, og giver en anden frihed og ro til resten af ugen, fortæller hun.    

Ordningen løber en tid endnu, indtil ledelsen samler op og evaluerer. 

Gode råd til firedages uge

  • Det er vigtigt, man afprøver det i en ledelsesgruppe, hvor man kan dække ind over hinanden både fagligt og personalemæssigt ved akutte og spontane opgaver og udfordringer.

  • Det kræver indbyrdes tillid og respekt for, at ens kollega tager de nødvendige beslutninger den dag, man selv holder fri.

  • Brug en prøveperiode til at se, hvad det kan gøre for jer og jeres arbejdsmiljø.

Redaktør