Ny professor vil samle og styrke forskning i hjerne- og rygmarvsskader

​Christina Rostrup Kruuse er fra den 1. september Rigshospitalets professor i hjerne- og rygmarvsskader. Hendes erklærede mål er at styrke det videnskabelige grundlag for behandling og rehabilitering efter hjerne- og rygmarvsskader.Ingen organer er mere spændende end hjernen, hvis man spørger Rigshospitalets nye professor Christina Rostrup Kruuse, som glæder sig til at komme i gang med at samle Rigshospitalets forskning i behandling og rehabilitering efter hjerne- og rygmarvsskader:

- Det giver rigtig god mening at samle forskning i rygmarvsskader og hjerneskader, fordi vi dermed kigger på mekanismerne i det samlede nervesystem. Det vil hjælpe os med at forstå nervesystemet bedre og gøre os bedre til at afbøde følgevirkninger af skader i det, uanset årsagen til skaden. Jeg ved, at vi både i forhold til genoptræning og medicinsk kan drage nytte af hinandens viden. Det vil styrke det videnskabelige grundlag for den samlede behandling og rehabilitering. 

Klogere på, hvad der virker 

Christina Rostrup Kruuse har forsket i sygdomme relateret til hjernens blodkar siden 1996 og kommer senest fra en stilling som professor i neurologi på Herlev og Gentofte Hospital, hvor fokus har været på forskning i blodpropper og blødninger i hjernen. 

- Jeg har forsket i, hvordan hjernen fungerer, når den har fået en skade; hvordan man undgår, at skaden udvikler sig og bliver permanent, og er vant til at kigge systematisk på hjernen. Det udvider jeg nu med rygmarvens nervesystem, som har nogle andre ”styresystemer” end selve hjernen. På Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader er der allerede gang i forskning i mekanismerne bag det, der fungerer i rehabiliteringen, og det, der ikke gør, og som vi derfor måske skal gøre mindre af. Jeg glæder mig til med min viden og netværk yderligere at bidrage til og styrke denne udvikling, siger Christina Rostrup Kruuse. 

Det bakker cheflæge Mette Lindelof op om:

- Vores forskning skal være til gavn for patienterne, så der i fremtiden kan prioriteres klogt, når patienternes rehabilitering skal planlægges, ikke kun her på Rigshospitalet, men også ude i kommunerne, hvor den største del af patienternes rehabilitering foregår. 

Det skal være kliniknært 

Forskning skal have et formål og udgangspunktet for Christina Rostrup Kruuses forskning er, at det skal være en del af klinikken og omsættes til praksis: 

- Der er ikke noget bedre, end at se en glad og stolt patient komme tilbage og vise, hvor langt de er nået ovenpå et genoptræningsforløb. Det er det, vi skal bidrage til med vores forskning: I et tværfagligt samarbejde at skabe det bedste videnskabeligt grundlag for at få vores patienter med hjerne-og rygmarvsskadede tilbage til et godt liv. 

- Det ser jeg gode muligheder for at gøre i Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader. Bodil Eskesen Centret er et spændende hus og det giver mening for patienter, pårørende, medarbejdere og os forskere, at hjerne- og rygmarvsskader er blevet samlet der. Det glæder jeg mig til at blive en del af. 

Christina Rostrup Kruuse tiltræder den nye professorstilling den 1. september og bliver professor på Institut for Klinisk Medicin og Rigshospitalet. Redaktør