Hvad er vigtigt for dig, før du skal opereres?

​Hvad der er vigtigt for vores operationspatienter. Det vil Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter på Rigshospitalet og deres kollegaer i resten af Danmark gerne vide og derfor laver de en national dataindsamling på ’Hvad er vigtigt for dig dag’.

Vent...
​Sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og 48 andre lande sætter Rigshospitalet afdelinger fokus hvad der er vigtigt for vores patienter. På to af hospitalets anæstesiafdelinger, Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter samt Afdeling for Bedøvelse og Operation sætter de fokus på, hvad der er vigtigt for patienterne før de skal opereres. Det gør de sammen med anæstesiafdelingerne i Gødstrup, Horsens, Svendborg, Odense, Herlev og Køge.

- Der findes ikke megen litteratur om operationspatientens behov umiddelbart før operationen, og det vil vi gerne lave om på. Der for er vi flere afdelinger, der er gået sammen om at lave en flash mob undersøgelse, hvor vi spørger indtil, hvad der er vigtigt for dem før de skal bedøves og opereres. Vores mål er at få mere viden mere om, hvad der gør vi vores patienter trygge, fortæller Seniorforsker Hejdi Gamst-Jensen om bevæggrunde for at gå ind i projektet.

Selve dataindsamlingen er et survey der lagres i RedCap, som er en sikker elektronisk database. Her samles data fra alle sites. Undersøgelsen er lavet i et flash mob design, som er en dataindsamling der foregår over en meget kort periode mange steder på samme tid.

Med andre ord indfanger med et øjebliksbillede tværs over hele landet. Survey er meget kort og kan gøres på mindre end fem minutter og består blandt andet af spørgsmål til køn, alder og kirurgisk speciale.

Herudover er der to spørgsmål: Hvad er vigtigt for dig i dag og er personalet bekendt med dette?

Fokus på de menneskelige behov

Ideen bag ”hvad er vigtigt for dig-dagen”? Er helt enkelt at spørge ”hvad er vigtigt for dig” i stedet for ”hvad er der i vejen med dig”. Ved at spørge på den måde kommer det til at handle om hvad der er vigtigt for patienten i stedet for, hvad der er vigtigt for sundhedsvæsnet.

- Patienters viden og behov er afgørende – ikke bare for at undgå fejl og skader, men også for at give dem netop den behandling og hjælp, som de har mest behov for. Ved at spørge ”hvad er vigtigt for dig” sætter vi patienten i centrum ved at tage udgangspunkt i deres behov og oplevelse før de skal ind til noget, som for mange både er livsafgørende og ukendt, siger Chefsygeplejerske i Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter Lisa Bryde Harms.

Undersøgelsens resultater skal bruges til at støtte læger og sygeplejerskerne i deres arbejde, så de blandt andet bliver klædt på at stille de rigtige spørgsmål og bedre kunne imødekomme forskellige typer af behov, som patienten har.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor