Fornem pris for migræne-forskning

Professor Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter modtager Kirsten og Freddy Johansen Fondens årlige forskningspris for sin mangeårige forskning i migræne.
Vent...

Professor Messoud Ashina modtager af den kliniske KFJ-pris sammen med professor Ian David Hickson modtager af den prækliniske KFJ-pris. Foto: Jacob Lejbach Sørensen


Hvert år uddeler Kirsten og Freddy Johansens Fond en lægevidenskabelig forskerpris til en forsker, der har præget sit felt på højeste internationale niveau. I år går fondens kliniske forskerpris til Professor Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter.

Migræne og kortlægning af dens mekanismer er omdrejningspunktet for Professor Messoud Ashinas forskning. I jagten på forklaringer på hovedpine og migræne har han bidraget til flere videnskabelige gennembrud på området. 

- At modtage KFJ-prisen er stort for mig. Det er en anerkendelse af min forskning og støtte til mit fortsatte arbejde, som jeg sætter stor pris på, siger Messoud Ashina.

Prisen er på 1,75 mio. kr., hvoraf de 250.000 kr. udgør en personlig pris. Den gives til en forsker, der er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og den detalje betyder noget særligt for årets modtager: 

- Københavns Universitet var med til at støtte min tidlige forskning, dengang jeg startede i 1995. Det betyder derfor lidt ekstra at modtage netop dét universitets fineste forskerpris, siger Messoud Ashina. 

Kunsten at fremkalde hovedpine

Messoud Ashinas speciale er forskning i, hvad der udløser migræne. Teorien bag moderne hovedpineforskning går på, at hvis man kan udpege, hvilke stoffer og signaler i hjernen, der udløser hovedpine, kan man også blokere for dem. Messoud Ashina har i sin forskning udvidet metoden med billeddiagnostik, så man undervejs kan se, hvad der sker i hjernen under migræneanfald. 

I løbet af sin karriere har Messoud Ashina identificeret flere signalstoffer (PACAP og KATP-kanalåbner), der udløser migræne. I skrivende stund er medicinalvirksomheden Lundbeck i gang med et fase 2 lægemiddelforsøg med et migrænepræparat, som blandt andet er baseret på Messoud Ashinas forskning.

For Messoud Ashina er det hele formålet med hans forskning: At flere kan forebygge og få behandling for deres migræne: 

- Vores resultater tyder på, at vi går den rigtige vej. Den medicin vi har bidraget til at udvikle, ser ud til at komme til at virke. Det er jeg stolt af, siger Messoud Ashina. 

Læs mere

Læs mere om migræne og hovedpine på Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside www.videnomhovedpine.dk​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor