​​

Danske forskere udvikler nyt værktøj til identifikation og håndtering af delirium hos kritisk syge børn

11 anbefalinger til at forebygge og behandle delirium hos børn og unge. Det er resultatet af et samarbejde mellem danske forskere og eksperter fra hele verden.

Delirium er en velkendt konfusionstilstand, der ofte ses hos alvorligt syge og ældre medicinske patienter. Delirium kan vare fra timer til dage, hvor patienten oplever både svære kognitive forstyrrelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. I nogle tilfælde kan der komme psykoselignende symptomer.

Børn kan imidlertid også udvikle delirium, men hos dem kan symptomerne ligne mange andre tilstande så som smerter og abstinenser. Derfor er det vigtigt at screene barnet, så man hurtigt kan identificere tilstedeværelsen af delirium og iværksætte den rette behandling. Et nyt dansk studie viser, at behovet er stort. Ca. 21 % af de kritisk syge børn i alderen 3 måneder til 18 år, som indlægges på Rigshospitalet, udvikler delirium.

Nu er der heldigvis hjælp at hente i et screeningsværktøj, der er valideret i en dansk kontekst, så det bliver lettere at finde ud af, om et kritisk sygt barn har delirium.  

En gruppe eksperter, herunder ph.d.-studerende Rikke Louise Stenkjær fra Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og behandle delirium hos kritisk syge børn, som de sundhedsfaglige kan bruge og blive inspireret af, når et barn skal lindres for delirium. 

De nye anbefalinger og det validerede screeningsværktøj er offentliggjort i to publikationer og er beskrevet i den første danske grundbog om delirium. 

De to nye initiativer skal være med til at sikre, at sundhedsfaglige har et værktøj til at identificere delirium, og at de har viden om non-farmakologiske (ikke medicinske red.) tiltag, der kan anvendes, hvis et barn udvikler delirium. Ultimativt er det håbet, at denne viden kan medvirke til at forhindre, at barnet får delirium.

Rikke Louise Stenkjær fortæller:

- Vi har nu valideret et screeningsredskab til at kunne identificere delirium hos kritisk syge børn i Danmark. I vores nyeste undersøgelse fandt vi at hver 5. barn i alderen 3 måneder til 18 år, som er indlagt på en intensiv afdeling på Rigshospitalet havde delirium. Det er ikke altid nemt at se, om et barn har delirium, men det medfører oftest stort ubehag hos barnet og dets forældre. Derfor er det vigtigt at få identificeret tilstanden. 

- Da vi nu kan identificere delirium, har vi også en enestående mulighed for at forebygge og behandle den i partnerskab med forældrene. Det har været svært for sundhedsprofesssionelle og forældre ikke at vide, hvordan tilstanden kunne lindres og derfor er denne nye viden og de 11 anbefalinger et vigtigt nyt skridt i både behandlingen af delirium og forebyggelse af delirium.

Anbefalingerne bygger på den nyeste internationale viden, og er udarbejdet i konsensus med en lang række internationale eksperter. Anbefalingen indeholder 11 interventioner, som kan anvendes i samarbejde med forældrene. 

Forskergruppen har for nylig udgivet to publikationer om screeningsredskabet og initiativet:

Screeningsredskabet kan ses og downloades her

Den nye grundbog om Delirium er udgivet på FADLs forlag og kan ses her:

​Rikke Louise Stenkjær vil i den sidste del af sit ph.d.-studie interviewe forældre der har haft børn med delirium for at høre deres oplevelse af initiativet:  

- Vi vil gerne blive klogere på forældrenes oplevelser med delirium, høre deres mening om de 11 anbefalinger og spørge til deres bud på strategier, der kan lindre børn med delirium. 

Planen er at afprøve de to nye tiltag tilpasset med forældrenes erfaring og ønsker i en dansk kontekst, således at man i fremtiden i langt højere grad end nu kan forebygge og lindre delirium hos kritisk syge børn, slutter Rikke Louise Stenkjær.

​Rigshospitalets forskningspulje har netop støttet færdiggørelsen af projektet med 1.335.000 kr. 

Ph.d.-projektet forventes afsluttet i november 2024

​​Fakta om delirium hos børn og unge (pædiatrisk delirium) og projektet

 • Den hidtil rapporterede forekomst af pædiatrisk delirium er 13-56% og meget tyder på, at pædiatrisk delirium er underdiagnosticeret på grund af manglende viden og fokus på denne tilstand. 

 • Referencestandarden for diagnosticering af delirium hos både børn og voksne er en psykiaters vurdering ud fra DSM1-V kriterierne. DSM er det amerikanske diagnose- og klassifikationssystem der beskriver de kriterier, der skal være opfyldt for at diagnosen delirium kan stilles. 

 • Mange af symptomerne ved pædiatrisk delirium er overlappende med andre tilstande så som smerter, ubehag og abstinenser, hvorfor det kan være svært at skelne disse tilstande fra hinanden ud fra et fagligt skøn. 

 • ​Stringent anvendelse af et valideret redskab til vurdering af delirium giver et fælles tværfagligt grundlag for vurdering og afrapportering. Det bliver tydeligt for forældre såvel som sundhedsprofessionelle, hvad det er der observeres, hvornår delirium er til stede samt om igangsat behandling har nogen effekt.

 • Novo Nordisk Fonden har støttet projektet med 580.000 kr.

 • Rigshospitalets Forskningsfond har støttet projektet med 1.335.000 kr.

 • Projektet startede 1. juni 2022 og indtil nu er der allerede gennemført en grundig oplæring af sygeplejersker og læger på de 5 afdelinger i anvendelsen af screeningsredskabet. Endelig er der også udført en pilotfase med 50 børn. 

 • Studiet er et interventionsstudie, som er opdelt i tre dele:

  1. Forekomsten af delirium hos danske børn og unge 
  2. Udvikling af en intervention til forebyggelse og mindskning af delirium 
  3. ForældreinddragelseRedaktør