​​

Ny lærestolsprofessor bekæmper resistente bakterier

Professor og overlæge Helle Krogh Johansen er udnævnt til lærestolsprofessor i Klinisk Mikrobiologi. Hun forsker i bekæmpelsen af vedvarende bakterielle infektioner, især hos patienter med cystisk fibrose.

Vent...


Forbedrer patienters livskvalitet

Helle Krogh Johansen er en anerkendt ekspert inden for cystisk fibrose-relaterede lungeinfektioner og har et udført omfattende forskning, som har givet hende en unik indsigt i Pseudomonas-bakterieinfektioner hos patienter med cystisk fibrose. Hendes forskningsresultater har bidraget til at forbedre tidlig diagnostik og prognose, samt reducere unødig brug af antibiotika hos flere patientgrupper.

- Med min gruppes forskning i vedvarende bakterielle infektioner har vi fået en dybere forståelse for bakteriers livscyklus og udvikling i patienterne. Vi har blandt andet vist, at nogle bakterier kan overleve i patienterne ved hjælp af avancerede tilpasningsmekanismer i årtier, og vi har påvist, at det ofte er den samme bakterie, patienterne bliver inficeret med i første omgang, som de senere får kroniske lungeinfektioner med. Derfor kan vi nu også behandle mere målrettet, så patienter med cystisk fibrose får bedre gavn af antibiotikabehandlingen og derved får en øget livskvalitet, siger Helle Krogh Johansen.

Fokus på det gode samarbejde

Helle Krogh Johansen leder et tværfagligt forskningsteam, der undersøger nye metoder til at diagnosticere og behandle vedvarende bakterielle infektioner. Hendes arbejde fokuserer på translationel biomedicinsk forskning, bakteriel adaptation og evolution, samt forbedret diagnostik og terapi i forbindelse med bakterielle infektioner og antibiotikaresistens. Det er Helle Krogh Johansens internationalt anerkendte forskning sammen med hendes mangeårige erfaring, blandt andet som bestyrelsesmedlem og formand for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM), der ligger til grund for, at det nu bliver hende, der som lærestolsprofessor skal arbejde for at bringe klinisk mikrobiologi ind i en ny æra og sikre specialets faglige og forskningsbaserede udvikling.

– Da jeg gik af som formand for DSKM i 2012, afleverede jeg et blomstrende speciale til min efterfølger. Fra den tid ved jeg, at villigheden til at samarbejde er stor i vores selskab. At samle et speciale kræver, at man er i stand til at kommunikere, og at man er åben for dialog og debat. I min nye stilling vil en af mine vigtige opgaver blive at indbyde til samarbejde med mine kollegaer og lytte til dem. Der er så mange gode kræfter i vores speciale, og jeg glæder mig til at være med til at styrke det yderligere, siger Helle Krogh Johansen.

Professor Helle Krogh Johansen har til huse på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Rigshospitalet, men har også ”husly” til sin omfattende forskning på DTU, Biosustain. 

Privat bor Helle Krogh Johansen i Hørsholm, er gift og har to voksne døtre. 

Udnævnelsen til Lærestolsprofessor er trådt i kraft fra d. 1. juli 2023.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor