​​​​​​

Nyt projekt skal gøre akutmodtagelser mere børnevenlige

En app med vejledninger og automatisk beregning af medicindoser er blandt tiltagene i nyt projekt, som ruster landets akutte behandlingssteder til at tage bedre imod børn.


Børn bliver heldigvis ikke så ofte ramt af akutte, livstruende tilstande, men når de gør, bliver de mange gange behandlet på steder, hvor de fleste patienter er voksne. Det betyder, at indretningen, udstyret og personalets rutiner tager udgangspunkt i voksne, og det øger risikoen for fejl og dårlige oplevelser. Men det skal et nyt initiativ – projekt Børneparat – nu lave om på.

- At være børneparat betyder, at man som afdeling altid er parat til at håndtere både enkle og komplekse akutte børneforløb på en tryg, effektiv og børnevenlig måde. Det kræver ikke bare det rette udstyr, men også de rette kompetencer hos personalet. De skal kunne spotte det akut dårlige barn og starte den livreddende behandling, men også være gode til at snakke med og udvise omsorg over for børnene, fortæller Lasse Høgh Andersen, der er projektleder og børnekoordinerende overlæge ved TraumeCentret på Rigshospitalet.

Mindsker risikoen for fejl 

Han står sammen med en gruppe af blandt andet børnelæger og sygeplejersker bag projektet, der arbejder for at højne børneparatheden ved at samle best practice og udvikle vejledninger for akut børnebehandling, der kan benyttes på alle akutte behandlingssteder i Danmark. Materialerne er samlet på www.børneparat.dk, hvor afdelinger også kan teste deres børneparathed og finde gode råd til, hvordan den kan øges. For det kan godt betale sig at have fokus på børneparatheden, fortæller Lasse Høgh Andersen.

- Vi ved fra international forskning, at øget børneparathed mindsker risikoen for fejl og er forbundet med reduceret dødelighed blandt børn, der bliver kritisk syge eller kommer til skade, siger han.

En national undersøgelse af børneparatheden i Danmark i 2021 viste, at medianscoren hos danske akutmodtagelser, akutafdelinger og traumecentre lå på 72 ud af 100. For at nå en score på 100 kræver det blandt andet – foruden det rette udstyr og kompetencer – at der udpeges en ledelse af den akutte børnebehandling, og at personalet til hver en tid har nem adgang til behandlingsvejledninger. 

- Vejledninger er særligt vigtige, når vi har med børn at gøre, fordi de typisk kun udgør 10-20 % af de akutte patienter. Det gør det svært for den enkelte læge eller sygeplejerske at opnå rutine. Tingene sidder ikke på rygraden, fordi alt, hvad der hedder ”plejer”, handler om voksne, siger Lasse Høgh Andersen.

App udregner medicindoserne

For at afhjælpe den problematik udviklede et team af anæstesilæger fra Rigshospitalets TraumeCenter i 2012 appen ”Akut Barn”, som er et digitalt opslagsværk for sundhedsfaglige. Appen er, som del af projekt Børneparat, blevet opdateret og udvidet med en række nye behandlingsvejledninger og funktioner. 
- Den er en hjælp til at komme sikkert gennem den første halve time af behandlingen, hvor man ofte ikke har tid til eller mulighed for at få fat i de traditionelle vejledninger. Det smarte ved appen er, at den altid er opdateret og tilgængelig direkte ved siden af patienten, og at den automatisk beregner de rette medicindoser og størrelser på det udstyr, der skal bruges, og det mindsker risikoen for regnefejl i pressede situationer, siger Lasse Høgh Andersen.

Jens Aage Kølsen Petersen, funktionsledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital, arbejder som akutlæge i den landsdækkende akutlægehelikopterordning og bruger i den forbindelse appen flere gange om måneden. 

- Størrelser og normalværdier for børn ændrer sig enormt meget, så det kan være svært at opnå den der intuitive fornemmelse, hvis man ikke behandler børn hver dag. Der er appen en super god støtte, siger han.

Projekt Børneparat er et samarbejde mellem børnelæger fra alle børneafdelinger i Region Hovedstaden og en ekspertgruppe på Rigshospitalet, men skal komme akutte behandlingssteder i hele landet til gode. Det er baseret på en bevilling fra Regionsrådet i Region Hovedstaden.Redaktør