Gense Grand Round om eksperimentel kræftbehandling

​Torsdag d. 23. februar fortalte fagfolk fra Fase 1 Enheden om den danske succes med at tiltrække flere tidlige lægemiddelforsøg til landet. Det kommer blandt andre patienter med lymfekræft til gode.

​​

Foto: Overlæge Martin Hutchings (t.v.) og overlæge Kristoffer Staal Rohrberg er oplægsholdere på næste Grand Round, som handler om danske patienterns gevinster ved at kunne indgå i et voksende antal eksperimentelle forsøg med nye behandlinger inden for specielt kræftområdet. 


Opdateret 23-02-2023:

Det er nu muligt at se videooptagelser af den seneste Grand Round, der blev afholdt torsdag morgen d. 23-02-2023. ​Her fortalte læger fra Fase 1 Enheden om erfaringerne med tidlige lægemiddelforsøg og eksperimentel kræftbehandling. Link til optagelser og programmer for alle Grand Rounds kan findes på rigshospitalet.dk/grandroundsDenne artikel blev lagt på som foromtale inden arrangementet

Danske patienters mulighed for at komme med i tidlige forsøg med nye lægemidler er blevet markant bedre i de seneste år. I samarbejde med de øvrige hospitaler i landet har Fase 1 Enheden på Rigshospitalet arbejdet målrettet på at tiltrække flere fase 1-forsøg, som kan give patienter en ekstra chance for at finde en behandling mod deres sygdom. 

Til Grand Round torsdag d. 23. februar 2023 kl. 08.00-08.50 vil læger fortælle om de tidlige lægemiddelforsøg i Danmark og om et særligt lovende behandlingsprincip med bispecifikke antistoffer, der kommer patienter med lymfekræft til gavn, når standardbehandlingerne ikke virker. 

Oplægsholderne til denne Grand Round er overlæge Kristoffer Staal Rohrberg, som er leder af Fase 1 Enheden, og overlæge Martin Hutchings fra Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet. 

- Oprettelsen af en fase 1-enhed i Danmark har medført mere end en fordobling i antallet af kliniske studier i landet, flest på kræftområdet. Vi inkluderer patienter fra hele landet i studierne, og dermed får flere patienter muligheden for at få adgang til en ny type stoffer, som måske kan hjælpe lige netop dem, siger Kristoffer Staal Rohrberg. 

Fase 1 Enheden er over årene vokset betydeligt i både størrelse og aktivitet og har nu mere end 600 henvisninger pr. år. Der er løbende 40-50 aktive studier, hovedsageligt first-in-human studier og dosiseskalationsstudier med nye lægemidler. 

Lovende behandlingsprincip

En af de mest lovende nye behandlingsprincipper, som bliver testet i en del af forsøgene indenfor onkologien og hæmatologien, er bispecifikke antistoffer. Disse stoffer fungerer på en helt ny måde i forhold til andre kræftlægemidler. Behandlingen retter sig både mod kræftcellerne og immunforsvarets T-celler – og får således T-cellerne i direkte kontakt med kræftcellerne. For fx patienter med lymfekræft har disse stoffer vist gode resultater, forklarer Martin Hutchings.

- Mange patienter med lymfekræft kan helbredes med kemoterapi. Men der er stadig en gruppe, der enten slet ikke har gavn af kemoterapien, eller hvor den kun virker i kort tid, før kræften igen udvikler sig. For de patienter er der et stort behov for nye behandlingsmuligheder, som er baseret på anderledes principper, og som angriber cellerne på en helt ny måde. Det er bispecifikke antistoffer som glofitamab et eksempel på, siger Martin Hutchings.

Han forklarer, at det med glofitamab er lykkedes at få godt styr på bivirkningerne, som er en særlig udfordring, når man tester nye stoffer i patienter for første gang. I dette tilfælde har det hjulpet patienterne meget, at der er indført en langsom optrapning af dosis over de første uger af behandlingen. 

Stor samarbejdsvillighed

Ifølge Kristoffer Staal Rohrberg er en vigtig årsag til, at det går bedre og bedre med eksperimentel behandling i Danmark, at fagfolk på tværs af landet og inden for mange specialer prioriterer tiden til at udrede patienterne hurtigt og grundigt og behandle eventuelle bivirkninger, så forsøgene kan gennemføres. Samtidig er de danske myndigheder gode til at støtte op om forsøgene.

- Vi har en ambition om at tiltrække endnu flere studier til Danmark, for så vokser udvalget af behandlingsmuligheder til danske patienter, siger han.

Denne Grand Round er det femte i rækken og er tænkt som et forum for inspiration på tværs af specialer og hospitaler. Foredragene er målrettet klinikere og skal give et indblik i behandlingsmæssige nyheder og patientcases indenfor et specifikt område. 

Arrangementerne livestreames den fjerde torsdag i hver måned kl. 08.00-08.50, og alle interesserede kan logge på og følge med. Følg også med på rigshospitalet.dk/grandrounds, hvor man kan se programmer for næste arrangement, gense videooptagelser af tidligere Grand Rounds og finde Powerpoint-præsentationerne. 


Program for Grand Round:


1. Eksperimentelle kræftforsøg i fase 1 

Overlæge Kristoffer Rohrberg fra Fase 1 Enheden og Afdeling for Kræftsygdomme fortæller om udviklingen i tidlige lægemiddelforsøg og arbejdet med at finde målrettede behandlingstilbud til den enkelte patient indenfor kræftområdet.

2. Case - behandling af lymfekræft med bispecifikke antistoffer

Overlæge Martin Hutchings fra Fase 1 Enheden og Afdeling for Blodsygdomme gennemgår to cases med patienter med lymfekræft, der har haft gavn af at kunne indgå i fase 1-forsøg med nye forsøgsbehandlinger.

3. Paneldiskussion

Med i panelet er:

-Overlæge Marianne Ifversen fra Afdeling for Børn og Unge og overlæge Marco Donia fra Center for Cancer Immunterapi på Herlev og Gentofte Hospital.​​​​


Redaktør