​​

Fædreinitiativ på intensivafdeling fjerner følelse af at være forkert

​Fædre, der mødes i mindre grupper på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, er et vellykket supplement til forældrecafeer. 

På Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn (GN) på Rigshospitalet har man gennem mange år arbejdet aktivt med forældreinddragelse. Det sker på patientstuerne, men også i en særlig ’forældre-cafe’, som er et tilbud til begge forældre. I 2022 tog man som noget nyt initiativ til at oprette sparringsgrupper for fædre, der ledes af mandlige fagprofessionelle og udelukkende er for fædre. 

Initiativet tager udgangspunkt i, at afdelingen oplevede, at nogle fædre havde en oplevelse af at stå på sidelinjen, når de bliver indlagt på et intensivt afsnit med deres kritisk syge nyfødte. En far beskriver det således: ’Normalt er jeg en del af ledelsesgruppen i familien, men her føler jeg mig udenfor’. Andre fædre fortæller, at de føler sig som andenrangs forældre i situationen. Mette Petersen, der er klinisk sygeplejespecialist i afdelingen, og én af initiativtagerne til fædre-initiativet, fortæller: 

- Vi oplevede kriseprægede fædre, som undgik hinanden på gangen, isolerede sig, og som i mindre grad end mødrene tog imod afdelingens psykologtilbud. Vi ønskede derfor at skabe et rum for anerkendelse og inddragelse af farrollen, hvor fædres specifikke oplevelser kunne deles og bearbejdes i et trygt miljø. 

Første fædregruppe på en højtspecialiseret intensiv afdeling

Rigshospitalet er det første hospital i Danmark til at etablere fædregrupper på en højt specialiseret intensiv afdeling. Fædregrupperne på ’GN’, som afdelingen på Rigshospitalet kaldes i daglig tale, er tværfaglig og faciliteres af intensivsygeplejerske Patrick Møller Namisi og afdelingslæge Brian Rafn Hjelvang. 
Afdelingslæge Brian Rafn Hjelvang var sammen med Mette Petersen med til at opstarte initiativet på Hvidovre

Den første fædresparringsgruppe på Rigshospitalet blev opstartet i maj 2022, og indtil videre har mere end 36 fædre til børn født i graviditetsuge 25-39 deltaget. Fædrene og deres familier kommer fra både Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syd. 


Et billede fra en af fædregrupperne - her ses intensivsygeplejerske PAtrik Møller Namisi (tv) og afdelingslæge Brian Rafn Hjelvang (th) sammen med nogle fædre til fædresparring i afdelingens forældrerum. (foto Rigshospitalet). 

En succes for hele familien

De to facilitatorer af fædregrupperne er ikke i tvivl om, at konceptet er en succes og gavner hele familien:

- Vi oplever en stor ærlighed og fortrolighed i grupperne. De deltagende fædre har alle det til fælles, at de er fædre til indlagte børn, som er kritisk syge. Hvor man på mange andre neonatalafdelinger i landet plejer og behandler børn med semiintensive udfordringer, behandler man på Rigshospitalet højintensive og meget komplekse patientforløb med meget for tidligt fødte børn, født før graviditetsuge 28 og nyfødte børn med hjertesygdomme og kirurgiske sygdomme. Det er et spændingsfelt mellem liv og død, og forældrene er oftest meget kriseprægede. Det kan være svært at meste, og det at spejle sig i andres oplevelser, følelser og tanker gør en kæmpe forskel for disse fædre, fortæller Brian Rafn Hjelvang og Patrick Namisi og fortsætter:

- Vores oplevelser med grupperne og evalueringen viser, at fædrene spejler sig i hinandens oplevelser og derigennem normaliseres mange af deres følelser, herunder både stress, angst og behovet for at være familiens beskytter.  Mange fædre sætter ord på deres oplevelse for første gang, og de fortæller, at det har stor værdi at have mulighed for at danne netværk og få personlig og faglig sparring, og vi ser fædrene etablere kontakt til hinanden efterfølgende og skabe et netværk. 

Som en af fædrene formulerer det i evalueringen: 

​”Jeg snakker med mine venner, men de kan ikke forstå, hvordan det er at være indlagt her”, ”Flere venner i vores omgangskreds har også født for tidligt. De vil gerne hjælpe, men de har født 4 og 6 uger for tidligt, og deres barn har aldrig været i respirator…”.

Nogle af de fædre, der har deltaget i fædregrupperne, beskriver det på følgende måde: ”Det er som et soldaterfællesskab”, ”Vi er sammen om at opleve vores livs værste kriser”, ”Fædregrupperne var med til at fjerne ensomhedsfølelsen og følelsen af at være forkert”.

Også mødrene oplever, at det gavner både faren og hele familien. En mor udtrykker det på følgende måde: 
”Det er et rigtig godt tiltag, og jeg fik en lettet og mere åben mand efter fædresparringsgruppen”.  

Fædregupperne er åbne den første onsdag i måneden for alle fædre indlagt på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn (GN). Erfaringerne viser, at der dukker fra 2-8 fædre op hver gang, afhængigt af barnets, faderens og moderens tilstand og muligheder for at deltage.

Videreudvikling af initiativet i samarbejde med barselsafdelingen

På baggrund af de første evalueringer af tiltaget har Mette Pedersen, Patrik Namisi og Brian Rafn Hjerlvang arbejdet videre med tiltaget i samarbejde med sygeplejerske Cecilie Østergaard Pedersen fra et af barselafsnittene på Rigshospitalet i regi af frontløberuddannelsen i Mary Elizabeths Hospital
Videreudviklingen sker i samarbejde med Svend Aage Madsen, og Tobias Prentow fra 
 Forum for Mænds sundhed. 

Samarbejdet har allerede nu resulteret i en temadag i januar 2023 for alle interesserede, hvor fædre deltog med deres beretninger og fagprofessionelle holdt oplæg om emnet. 

​På baggrund af temadagen er der nu planer om at etablere et netværk for far-ambassadører på alle afdelinger af Rigshospitalet, så man i fællesskab kan arbejde med fædreinddragelse frem mod MARYS på tværs af de involverede afdelinger. 


Redaktør