​​

Kom med bagom tilblivelsen af Mary Elizabeths Hospital i ny film

I en ny kortfilm, produceret af Ole Kirk's Fond, kommer du med bag om tilblivelsen af Mary Elizabeths Hospital, tæt på nogle af de indlagte familier, og får også et smugkig ind i, hvordan Mary Elizabeths Hospitals brugeroplevelsesteam arbejder.

I den tredje kortfilm i rækken om tilblivelsen af Mary Elizabeths Hospital – Riget for børn, unge og gravide får du et indblik i, hvordan der arbejdes med at skabe de bedste vilkår og rammer for brugeroplevelsen på hospitalet, som tager udgangspunkt i patienternes og deres familiers behov.

Med Mary Elizabeths Hospital er Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirk's Fond gået sammen om at bygge et banebrydende hospital, hvor der bliver gået nye veje for at skabe plads til familiers liv og behov, når de står i en sårbar livssituation.

Her skal forskning og højt specialiseret personales behandling af børn, unge og gravide på højeste, internationale niveau gå hånd i hånd med leg og sammenhængende behandlingsforløb.

For at sikre en brugeroplevelse i verdensklasse, er en del af Ole Kirk's Fonds bevilling øremærket til at løfte brugeroplevelsen på hospitalet. Derfor er vi så heldige, at vi har et brugeroplevelsesteam, der består af antropologer, service-designere, play-designere, produkt-designere og arkitekter, som arbejder med at skabe de bedste rammer for børnene, de unge, deres familier og for vores personale.

Ved at inkludere alle brugergrupperne i designprocessen bliver fokus for brugeroplevelsesteamet at skabe et sted, hvor familierne har mulighed for at være sammen i trygge rammer, og hvor de, på trods af deres alvorlige situation, kan opretholde en så normal hverdag som muligt.

Målet er, at patienterne og deres familier kommer bedre igennem deres behandlingsforløb og bliver bedre rustet til at tage hjem, når det er færdigt. Det skaber livskvalitet før, under og efter et ophold på hospitalet.

I denne nye kortfilm, produceret af Ole Kirk's Fond, kommer du med bag om tilblivelsen af Mary Elizabeths Hospital, du kommer tæt på nogle af de indlagte familier, og du får et smugkig ind i, hvordan brugeroplevelsen arbejder.

En stor tak til Molly og Laurids samt deres familier for at dele deres historier i filmen.

Filmen er den tredje film om Mary Elizabeths Hospital, hvor de to foregående havde fokus på visionen og personalets faglighed. Du kan se de øvrige film her.​


Redaktør