Nyt triagesystem optimerer akutvurdering af børn med blodprop og blødning i hjernen

​Tværfaglig indsats og nyt triage-system virker efter hensigten og gavner børn med akutte neurologiske sygdomme

Blodpropper og blødninger i hjernen, dvs. slagtilfælde, udgør den hyppigste årsag til erhvervet handicap i Danmark. Selvom begge tilstande almindeligvis betragtes som sygdomme hos voksne, så rammes også børn. Hvert år får mellem 30 og 60 børn i Danmark en blodprop eller blødning i hjernen, som kan være dødelig eller medføre livslange mén. At få stillet den rette diagnose hurtigt og præcist er helt afgørende for at sikre den rette behandling og bedre overlevelsen og mindske eventuelle men og gener.  Desværre stilles diagnosen ofte med betydelig forsinkelse, da der traditionelt ikke har været en systematisk arbejdsgang for vurdering af børn med symptomer på blodprop eller blødning i hjernen. 

Det har nu ændret sig i Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland), hvor et nyt triage-system har strømlinet vurderingen. Med systemet igangsættes et akut-kald for alle børn med formodet blodprop eller blødning i hjernen. Akut-kaldet indledes med et opkald til en vagthavende speciallæge i neurologi (EVT-vagten) på Rigshospitalet. På baggrund af barnets sygehistorie og symptomer vurderer lægen om barnet har behov for en akut og specialiseret vurdering. Hvis det er tilfældet, overflyttes barnet akut til Rigshospitalet, hvor det bliver modtaget og vurderet af et tværfagligt team bestående af børnelæger, neurologer og anæstesiologer. 

Det nye triage-system er blevet evalueret i et studie, der for nyligt er publiceret i det anerkendte tidsskrift European Stroke Journal. Studiet viser, at systemet fungerer efter hensigten så børnene hurtigt får højt specialiseret vurdering og behandling - og dertil er der en vigtig sidegevinst:

En af forskerne, ph.d.-studerende Julie Brix Bindslev fra Afdeling for Hjerne og Nervesygdomme & Afdeling for Børn og Unge forklarer:

- Vores studie viser, at triage-systemet førte til identifikation af børn, som havde blodpropper i hjernen og et behov for en akut behandling.  Samtidig fandt vi, at triage-systemet ikke blot gavnede børn med blodpropper og blødninger i hjernen, men også børn med andre alvorlige neurologiske sygdomme. 

Blandt børnene, som blev henvist til neurologer på Rigshospitalet, havde en ud af ti en blodprop eller blødning i hjernen og yderligere 20 % havde andre alvorlige neurologiske sygdomme som hjernetumorer, vedvarende epileptiske anfald (status epilepticus) og akutte demyeliniserende sygdomme.

Triage-systemet, der blev implementeret i 2017, er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem flere specialer på Rigshospitalet (neurologer, neuroradiologer, børnelæger, anæstesilæger og neurokirurger) med stor opbakning fra ledelsen. Netop samarbejdet er væsentligt i triage-systemet, understreger Julie Brix Bindslev.

- De færreste børnelæger er vant til at varetage akut behandling af børn med blodprop eller blødning i hjernen. Omvendt ser neurologer mange patienter med blodpropper og blødninger. Når et barn rammes af en ’voksen-sygdom’, som blodprop eller blødning i hjernen, er det derfor centralt af barnet vurderes i et tværfagligt samarbejde. 

Selvom triage-systemet har været implementeret siden 2017, så bliver det forsat videreudviklet. Hvert halve år mødes forskere og klinikere på Rigshospitalet til gennemgang af relevante patientforløb. 

- En del patientforløb gør os klogere på, hvordan triage-systemet løbende kan tilpasses. Endvidere udvikles det tværfaglige samarbejde til også at omfatte dagene efter blodprop eller blødning.

Forskningsprojektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og Elsass Fonden og udført i samarbejde med Institut for Klinisk Medicin, København Universitet.​


Redaktør