​​

Kunststuderende hjælper familier med en sidste personlig hilsen til dødfødte børn

En families helt særlige personlige hilsen til et dødfødt barn har skabt en ny tradition på Rigshospitalet og et unikt samarbejde med Holbæk Kunsthøjskole.

Enhed for Tab på Rigshospitalet er den del af fødeafdelingen, som hjælper familier, der oplever dødfødsler eller sene aborter. Da man i enheden en dag oplevede, at en familie selv havde udsmykket en af de traditionelle trækister på smukkeste vis, satte det straks tanker i gang om, at det måske også kunne være en hjælp for andre familier.

Koordinerende jordemoder på Enhed for Tab, Mette Kiel Smed, fortæller: 

- Det var rørende for os at se, hvor fin og personlig den udsmykkede kiste blev, så vi begyndte at tale om det i personalegruppen, og ideen udviklede sig. 

Kort tid efter tog Enhed for Tab kontakt til Holbæk Kunsthøjskole om ideen, og den vakte begejstring hos Christin Johansson, der er lærer på Kunsthøjskolen og urnemagerske. Hun blev projektansvarlig for initiativet på Holbæk Kunsthøjskole: 

- Da vi præsenterede ideen for eleverne, var der meget stor interesse for at være med, og der er ingen tvivl om, at opgaven med at udsmykke kister giver eleverne mulighed for både at reflektere over livet og meningen med livet, og samtidig udtrykke det gennem deres kunst. Vi er meget taknemmelige for henvendelsen og glade for at kunne bidrage med kunst, der kan støtte familier i svære situationer.

De kister, som Rigshospitalet i forvejen bruger i disse situationer, blev derfor leveret til højskolen, og eleverne fik et kort oplæg om Enhed for Tab og den situation, familierne er i, når de kommer i enheden. Efter nogle måneders forløb hentede to jordemødre fra Rigshospitalet kisterne igen, og hver enkelt elev præsenterede sin dekorerede kiste og fortalte om tankerne bag. 

- Det er imponerende, hvad eleverne har tænkt og gjort med kisterne, fortæller Mette Kiel Smed, der er glad for, at Rigshospitalet nu kan give familierne valget mellem en traditionel udekoreret trækiste og en kiste, der er unikt udsmykket. 

- Indtil nu har de fleste familier valgt en udsmykket, mens nogle få har valgt enten at købe en kiste hos en bedemand eller at bruge en udekoreret kiste. Familierne giver udtryk for, at det er rørende, at unge kunsthøjskoleelever har bidraget til deres liv på denne måde, fortæller Mette Kiel Smed.

Samarbejdet har fungeret så godt for både Rigshospitalet, familierne og de unge kunstnere, at man har besluttet at fortsætte samarbejdet. Til efteråret får Kunsthøjskolen i Holbæk nye kister, de kan udsmykke til familier, der mister.

Christin Johansen fortæller: 

- Alle eleverne har været meget begejstrede for at være med, selv om nogle af dem havde svært ved at komme i gang, fordi de tænkte for meget på de forældre, der skulle vælge kisten i en trist situation. 

- De fleste elever valgte at forholde sig til kisten som et objekt, der skulle udsmykkes, og derved kunne de undgå at blive alt for fanget af følelserne omkring døden og livet. Vi håber, at vores elever også i fremtiden kan være med til at gøre en forskel for familierne ved at dekorere flere kister, slutter Christin Johansen, der også fortæller, at eleverne var meget glade for det indledende foredrag om Enhed for Tab og arbejdet med fødsel og død, som Mette Kiel Smed fra Rigshospitalet holdt for eleverne, inden de gik i gang med udsmykning af kisterne.

- Vores elever har en alder, der gør, at de kan identificere sig med forældrene, og jeg tror, det er sundt for dem at få et indblik i denne virkelighed, hvis de eller deres venner i fremtiden kommer til at stå i en lignende situation, slutter Christin Johansen.​


Dekorerede kister

​Nedenfor ses de kister, som de kunststuderende på Kunsthøjskolen i Holbæk dekorerede i 2023.

Når en familie på Rigshospitalet har brug for en kiste til et mindre barn eller foster, får de mulighed for at vælge i kataloget blandt kisterne, hvor også den traditionelle ikke-udsmykkede trækiste indgår. Når en kiste er valgt, fjernes den fra kataloget, da hver kiste er unikt designet. Redaktør