​​​​​​​

Greater Copenhagen Health Science Partners styrkes med professor som konstitueret direktør

​Det østdanske forskningssamarbejde GCHSP fortsættes med et styrket fokus på patientnær forskning. Professor, overlæge Ruth Frikke-Schmidt fra Rigshospitalet og Københavns Universitet konstitueres som ny direktør.​
Vent...


Foto: Professor, overlæge, dr.med. Ruth Frikke-Schmidt vil som konstitueret direktør i GCHSP arbejde for, at forskningen hurtigere bliver til gavn for patienter og samfund.


Med et øget fokus på patientnær forskning og innovation er partnerne i Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) blevet enige om at fortsætte samarbejdet frem mod 2027. Bag GCHSP står DTU, Københavns Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden, som er glade for det tværdisciplinære samarbejde. Siden etableringen har GCHSP ført til mange nye, excellente samarbejdskonstellationer på tværs af universiteter og hospitaler og ikke mindst 18 succesfulde Clinical Academic Groups (CAG’er). De 18 kliniske forskningsgrupper bidrager til at fremme forskningen, øge kvaliteten i det kliniske arbejde og sikrer hurtig implementering af nye resultater.

Partnerne har besluttet at ansætte professor, overlæge, dr. med. Ruth Frikke-Schmidt fra Rigshospitalet og Københavns Universitet som konstitueret direktør for resten af året, indtil en fast direktør ansættes i begyndelsen af 2024.  I samarbejde med partnerne skal Ruth Frikke-Schmidt i løbet af efteråret lande den endelige finansiering samt udvikle planerne for det fremtidige GCHSP. 

​Skal genopfinde succesfuldt program

Ifølge Ruth Frikke-Schmidt er GCHSP en god organisatorisk ramme til at facilitere den tværdisciplinære, translationelle, kliniknære forskning, som er til direkte gavn for patienter og befolkningen som helhed. 

- De første CAG’er blev dannet i 2017, og alle har stor national og international succes. Vi skal nu genopfinde dette succesfulde program og lade innovation, data-drevne muligheder, rekruttering og karriereveje være centrale elementer i forskningen i de kommende CAG’er. Vi skal fokusere på, at forskningen hurtigere bliver til gavn for patienter og samfund, og vi skal arbejde intenst på at undgå tab af talent på grund af strukturelle barrierer. 

Hun fremhæver, at GCHSP har vist sig som en central spiller for det formaliserede kliniske forskningssamarbejde på tværs af institutioner og fagligheder.

- Tværdisciplinært samarbejde er en hjørnesten for at kunne løse de store udfordringer, vi står med aktuelt og fremadrettet i sundhedsvæsenet. Især det dobbeltdemografiske pres med flere ældre og færre medarbejdere, kalder på nytænkning, siger hun. 

Anerkendt forsker

Ruth Frikke-Schmidt har selv tegnet sig for værdifulde bidrag inden for forskning i fælles risikofaktorer for hjertekarsygdom og demens samt genomisk epidemiologi. Hun har omfattende internationale og nationale forskningssamarbejder og er erfaren i at kommunikere om forskning i danske og udenlandske medier.

Som en del af sin konstituering vil Ruth Frikke-Schmidt fortsætte sine ansættelser som overlæge på Afdeling for Klinisk Biokemi i Diagnostisk Center på Rigshospitalet og som professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Ruth Frikke-Schmidt har solid ledelseserfaring som overlæge siden 2012 og som leder af en driftssektion og en forskningsgruppe på Afdeling for Klinisk Biokemi. Siden 2017 har hun desuden været viceinstitutleder på Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) ved Københavns Universitet.

I sin rolle som direktør for GCHSP understøttes Ruth Frikke- Schmidt af et sekretariat, som flyttes til Rigshospitalet den 1. januar 2024. Det nye sekretariat vil ud over en direktør (20%) bestå af en AC-medarbejder (fuld tid) og en HK-medarbejder (halv tid).


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor