Danske forskere finder mulig årsag til, at migrænemedicin ikke virker for alle

Ny forskning fra Rigshospitalet afslører, at visse migræneanfald kan udløses, selvom man er medicineret med moderne migrænemedicin. Resultaterne åbner nye muligheder for behandling af migræne.​


Foto: Professor og overlæge Messoud Ashina fra Københavns Universitet og Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, mener, at de nye resultater giver nye muligheder for at udvikle mere målrettede behandlinger mod migræne.


Selvom moderne migrænemedicin har forbedret behandlingen af sygdommen markant, virker den ikke altid, og for nogle af patienterne er den virkningsløs. Nye resultater fra forskere på Rigshospitalet og Københavns Universitet har fundet en mulig årsag, der potentielt kan bane vejen for udvikling af nye lægemidler mod migræne. 

De moderne lægemidler mod migræne blokerer for CGRP-receptoren i hjernens blodkar og smertenerveceller. Fra tidligere studier ved man, at CGRP formentlig udløser migræneanfald ved at øge et andet signalstof kaldet cAMP. Det nye studie viser imidlertid, at migræneanfald kan udløses via cAMP-medierede mekanismer, selv når CGRP-receptoren er blokeret. Dette er en markant opdagelse, da det tyder på, at migræneanfald ikke nødvendigvis kræver aktivering af CGRP-receptoren. Med andre ord kan cAMP øges i cellerne uafhængigt af CGRP, og at det er denne øgning af cAMP, der medvirker til at udløse migræneanfald.

Forskerne bag undersøgelsen har studeret migrænepatienter i en dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse med deltagelse af 75 personer. Resultaterne fra den danske undersøgelse er blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift Brain.​

Nye behandlingsmuligheder

I undersøgelsen blev migrænepatienter præbehandlet med en CGRP-receptorblokkerende medicin kaldet erenumab. Derefter blev den ene gruppe udsat for en infusion af CGRP eller placebo, og den anden gruppe fik en tablet med placebo eller cilostazol, der øger cAMP-niveauerne i celler. Overraskende nok viste det sig, at migræneangreb stadig kunne udløses, når cAMP-niveauerne blev forøget ved hjælp af cilostazol, selvom CGRP-receptoren var blokeret af erenumab.

Forskningsresultaterne indikerer, at cAMP-medierede mekanismer kan spille en væsentlig rolle i migræneanfald, uafhængigt af CGRP-receptoraktiviteten. Dette åbner op for nye behandlingsmuligheder for migrænepatienter, da det antyder, at migræneanfald kan behandles ved at målrette behandlingen mod specifikke cAMP-relaterede signaler i cellerne. Det forklarer en af forskerne bag studiet, professor og overlæge Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, og Københavns Universitet. 

- Resultaterne er lovende for udviklingen af mere effektive mekanismebaserede lægemidler til behandling af migræne. Selvom erenumab kan hjælpe nogle migrænepatienter, har ikke alle gavn af denne behandling. Disse nye resultater kan hjælpe med at forstå migrænens kompleksitet og giver os muligheden for at udvikle flere, mere målrettede behandlingsmetoder til denne udbredte lidelse, siger Messoud Ashina. 

Han understreger, at yderligere forskning vil være nødvendig for at forstå de præcise mekanismer bag cAMP-medierede migræneanfald og for at kunne identificere potentielle nye behandlingsmål. 

Læs mere om studiet i denne artikel fra Nationalt Videnscenter for Hovedpine​, hvor førsteforfatter Thien Phu Do fra Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, udtaler sig. Redaktør